Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

วาทกรรมซีเอสอาร์ (ปี 2552)

ปี59     ปี58     ปี57     ปี56     ปี55     ปี54     ปี53     ปี52     ปี51     ปี50     ปี49


ท่านสามารถคลิกที่  เพื่อฟังเรื่องราวและสาระซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ


 สถานการณ์ CSR ปี 52 และแนวโน้มในปีหน้า

 ข้อคิด CSR ในอุตสาหกรรมบุหรี่

 ปฏิทินหวือหวา • การประชุมโคเปนเฮเก้น • กำเนิดแต้มคาร์บอน

 เมื่อพบว่า การให้ ≠ การได้รับ

 เปิดผลวิจัยข้อมูล CSR ในประเทศไทย กับความสนใจของ OECD

 รู้จัก Social Enterprise - วิสาหกิจเพื่อสังคม

 เข้าใจ CSR อย่างถูกต้อง พร้อมกลยุทธ์การนำไปปฏิบัติ

 แนวทางการจำกัดความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีต่อลูกค้าประเภทพิเศษ

 มาตรการ CSR กับการรับมือโฆษณาแฝงของธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ

 เก็บตกข้อมูลจากเวทีพิจารณามอบรางวัล CSR Award 2009

 รู้จัก CSR-in-product และบทวิพากษ์ CSR ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 แนวปฏิบัติ CSR ของ บ.ข้ามชาติ และข้อระวังในการใช้ CSR สร้างภาพลักษณ์

 CSR กับ ภาวนา 4 และการก่อตัวของ "บริษัทเพื่อสังคม"

 ประเด็นร้อน CSR ของโรงงานอุตสาหกรรม กับกรณีพิพาทที่มาบตาพุด

 บทบาท CSR ของโรงพยาบาล พร้อมกรณีชมรมแพทย์ชนบท

 CSR เชิงรับ-เชิงรุก-เชิงร่วมมือ และมาตรการจูงใจเชิงลบ-เชิงบวก

 5 ข้อแนะนำ CSR แก่ SMEs และกรณีการใช้อุปกรณ์เติมเงินแล้วถูกไฟฟ้าดูด

 รู้จักกับเครือข่าย CSR โคราช (ตอน 1)  (ตอน 2)

 การก่อตัวของเครือข่าย CSR ในระดับจังหวัด

 Creative CSR กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในถื่นทุรกันดาร

 CSR เข้มแข็ง ต้องไต่ระดับจากการ "สร้างภาพ" สู่การ "สะท้อนภาพ" ตามจริง

 ประเด็น CSR ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 รู้จัก CSR-as-business: ธุรกิจที่มีอนาคต

 อานิสงส์ของ CSR ที่ได้รับจากการเอาใจใส่พนักงานและครอบครัว

 กระตุกต่อม CSR-in-process ของกิจการธนาคารที่พึงดำเนินการ

 CSR ในแวดวงผู้ประกอบการไอทีและร้านอินเทอร์เน็ต

 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับมาตรการด้านแรงงานและ CSR ของสหภาพยุโรป

 เรื่อง PR กับ CSR และมาตรการ CSR กับการรับมือไข้หวัดใหญ่ 2009

 ยกระดับฝีมือเยาวชนจาก "สนามแข่ง" สู่ "สนามจริง" ด้วยมุมคิด CSR

 มุมมองที่ถูกต้องต่อการทำ CSR ในประเด็นด้านผู้บริโภค

 แนวปฏิบัติ CSR ที่ควรคำนึงถึงของบริษัทยาและเวชภัณฑ์

 เกร็ดการทำ CSR เชิงระบบ และการก่อตัวของ Social Business

 ข้อมูลโครงการ CSR Campus ปี 2 พร้อมมองแนวโน้ม CSR ปี 2552 ครึ่งปีหลัง

 บทบาทของภาครัฐ-เอกชน และแนวปฏิบัติ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม

 การคัดเลือก CSR แนวลึก-แนวกว้าง พร้อมกรณีศึกษาในธุรกิจประกัน-การเงิน

 ข้อพิจารณาในการจัดทำแผนแม่บท CSR

 CSR ของสถาบันการศึกษา กรณีเงินแป๊ะเจี๊ยะ - เงินบริจาค - เงินแรกเข้า

 ผลกระทบต่อวิถีชุมชนจากการทำ CSR - กรณีการสร้างฝายชะลอน้ำ

 ประเด็น CSR ต่อผู้บริโภค กับการช่วยรักษายอดขายในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

 3 เกณฑ์หลักที่มักใช้ในการพิจารณาให้รางวัล CSR

 CSR กับแนวการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม

 ส่องข้อมูล CSR ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ "พุทธเศรษฐศาสตร์"

 เปิดผลสำรวจแนวโน้มการดำเนิน CSR ในประเทศไทย

 CSR ในสถานศึกษา - จาก "วิชาการ" สู่ "วิชาชีพ"

 โครงการ CSR Day สำหรับบริษัทจดทะเบียน - ให้ทุกวันการทำงาน เป็นวัน CSR

 Supply Chain CSR - CSR ในฝั่งต้นน้ำ กับแนวคิด Inclusive Business

 ประเด็นห้ามขายเหล้าช่วงเทศกาล มาตรฐาน ISO และ CSR กรณีมาบตาพุด

 เตรียมรับมือการกีดกันทางการค้าด้วยมาตรฐาน CSR

 CSR กับกรณีนมโรงเรียน - อปท. - การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

 การใช้ CSR เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบทางสังคมในภาวะเร่งด่วน

 การเยียวยาปัญหาการว่างงาน ในมุมมองของภาคธุรกิจกับกลไกทาง CSR

 บทบาทของสถาบันการเงินกับการส่งเสริม CSR ขององค์กรธุรกิจ

 ข้อคำนึงการทำ CSR ด้านเทคโนโลยี และกฎระเบียบ EU ที่เกี่ยวข้องกับ CSR


 

ติดตามรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ ได้ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 8.30-9.00 น.