Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีปัจจุบัน    ปีย้อนหลัง

สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรม Outing Trip ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 และจะเปิดทำการปกติ ในวันพฤหัสที่ 26 พฤษภาคม จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ได้นำหลักสูตรที่เป็นเวิร์คช็อปเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้รายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อแนะแนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้ใช้รายงานสำหรับเตรียมจัดทำรายงาน เอื้อให้องค์กรผู้จัดทำรายงานได้ข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานในรูปแบบที่เหมาะกับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม

เวิร์คช็อป Shared Value of Sustainability Reporting เป็นหลักสูตรอบรมที่ได้รับอนุญาต (Licensed Program) จาก GRI ให้เฉพาะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนขององค์กร ได้มีมุมมองในหมวกของผู้ใช้รายงาน เพื่อช่วยยกระดับความเข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้รายงาน
นักวิชาชีพด้าน CSR และด้านการรายงานแห่งความยั่งยืน ได้เห็นแนวทางร่วมในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รายงานตามกรอบการรายงานฉบับ G4 ด้วยวิถีทางแห่งการสร้างคุณค่าร่วม

สถาบันไทยพัฒน์ จะดำเนินการจัดเวิร์คช็อป Shared Value of Sustainability Reporting ในเดือนมิถุนายนนี้ หน่วยงานที่สนใจสามารถแสดงความจำนงได้ที่ info@thaipat.org พร้อมระบุชื่อและช่องทางที่สะดวกสำหรับการติดต่อ เพื่อที่สถาบันไทยพัฒน์ จะได้แจ้งรายละเอียดเพื่อการสำรองที่นั่งล่วงหน้า

 สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ด้วยการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ปี 2559 ด้วยมาร์เก็ตแคปรวม 6.7 ล้านล้านบาท เป็น Universe สำหรับตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน (อ่านต่อ)

100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 (ปี 2016)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ เปิดโผ 100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 ปี 59
THAIPAT Unveils 100 Stocks on 2016 List of ESG100

เอกสารและบทความที่เกี่ยวข้อง
Presentation ESG100 ในวันประกาศฯ
ESG แต้มต่อการลงทุน
ลงทุนแบบ ESG ดูอะไรกัน
สนทนาเรื่องการคัดเลือกหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2016 ทาง Nation Radio

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับข่าวที่นำเสนอ
ข่าวกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 27 เมษายน 2559


ข้อมูลเพิ่มเติม:

 


สถาบันไทยพัฒน์ ตั้งหน่วยงาน ESG Rating พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ อิงมาตรฐานโลกด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ GISR Standard เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicator) ปี 2558 ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกรอบหรือมาตรฐานที่เป็นสากล (อ่านต่อ)

ตรวจสอบผลประเมินของบริษัทจดทะเบียน
ตรวจสอบผลประเมินของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ Thailand Social Business Initiative (TSBI) จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2559: New SD Paradigm” และการเสวนาเรื่อง "Social Business: A Solution to achieve SDGs" ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2559
• เอกสารในช่วงเสวนา Social Business [Dr.Faiz] [ดร.สุนทร] [ดร.พิพัฒน์]
กำหนดการ

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
ผันธุรกิจ จาก ‘ยิ่งใหญ่’ สู่ ‘ยั่งยืน’
"ไทยพัฒน์" กางแผนที่ 6 ทิศ ผลักดันธุรกิจเพื่อสังคม-ชุมชน
ไทยพัฒน์หนุนธุรกิจปรับโจทย์ CSR
เปิดทิศทาง CSR ปี 59
กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน
สนทนาเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน ทางคลื่นความคิด 96.5 MHz

 


หนังสือ "Creating Social Business: สร้างธุรกิจเพื่อสังคม ความหนา 36 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมตามแนวทางของยูนุส เจ้าของแนวคิด Social Business ฉบับต้นตำรับ พร้อมตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 10 กิจการ ที่เกิดขึ้นในบังกลาเทศ จากการเข้าร่วมดำเนินงานของกิจการกรามีนที่ยูนุสเป็นผู้บุกเบิกขึ้น (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้กำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน Flexible Workplace โดยถือเป็นวันที่พนักงานไม่ต้องมาทำงานในสำนักงาน สถาบันไทยพัฒน์ จึงขออภัยมาล่วงหน้า หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ตามเลขหมายหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารประจำตัวที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้กับท่าน หรือติดต่อกลับมายังสำนักงานใหม่ ในวันจันทร์-อังคาร และวันพฤหัส-ศุกร์ ในเวลาทำการ

หรือฝากข้อความที่
LINE ID: @thaipat ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เพิ่มเพื่อน

 สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ Yunus Center AIT และ บริษัท อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือในการก่อตั้ง "Thailand Social Business Initiative (TSBI)" เพื่อส่งเสริมความริเริ่มด้าน Social Business หรือ ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ตามแนวคิดของ ศ.มูฮัมมัด ยูนุส สำหรับใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมด้วยรูปแบบทางธุรกิจ ในลักษณะที่ไม่สูญเงินต้น-ไม่ปันผลกำไร (non-loss, non-dividend) และเพื่อใช้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับสากล

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
‘TSBI’ หนุนทำโซเชียลบิสิเนส
แปรทุน เปลี่ยนสังคม
โมเดลธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาสังคม
ไขความเข้าใจ Social Business
เปิดมุมมอง 'ธุรกิจเพื่อสังคม'

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม: Creating Shared Value (CSV) ความหนา 27 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับองค์กรในการทำความเข้าใจเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ มาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ โดยทีมที่ปรึกษาของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้เป็น Certified Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner ครอบคลุมการดำเนินงานใน 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

ไทยพัฒน์เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI
Thaipat Institute becomes the GRI Training Partner in Thailand
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 


ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างหนังสือ "GRI Sustainability Reporting Process: G4 ฉบับ How-to" (มกราคม, 2558) ความหนา 81 หน้า คู่มือในการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI ฉบับล่าสุด พร้อมข้อมูลท็อป 10 ประเด็นความยั่งยืนที่มีการรายงานสูงสุดใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้ง 20 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

หน่วยงานที่สนใจหนังสือ GRI Sustainability Reporting Process: G4 ฉบับ How-to ฉบับเต็ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่สถาบันไทยพัฒน์ โดยแจ้งความประสงค์มาทางอีเมล info@thaipat.org พร้อมระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


เครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR) เป็นความริเริ่มที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจที่จำต้องมีองค์ประกอบของ CSR ภายในองค์กร และเพื่อเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่มีการหยิบยกเรื่อง CSR มาเป็นประเด็นกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา CSR ภายใต้บริบทของสังคมไทย