Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีปัจจุบัน    ปีย้อนหลัง
สถาบันไทยพัฒน์ จะจัดงานมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 ให้แก่องค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) โดยพิจารณาจากองค์กรสมาชิกจำนวน 115 องค์กร ที่ได้รับการประเมินสถานะเพื่อรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี ในเดือนธันวาคมนี้ (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หรือ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จัดอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ใช้เนื้อหาที่ได้รับการออกแบบจาก GRI โดยตรง ในวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 


ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับหน่วยงาน The Frontier Network (TFN) เครือข่ายบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำด้านความยั่งยืน จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ The Frontier Network's 2020 Online Global Study Tour for Sustainability and ESG Best Practices เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาที่ดีระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability) และการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของกิจการสมาชิกในทั้งสองประเทศ (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging เป็นครั้งแรก เพิ่มทางเลือกสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากปัจจัย ESG ในฐานะ "บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน" หรือ "ESG Emerging List" (อ่านต่อ)

ข่าวและบทความน่าสนใจ
ชนะการลงทุนช่วงโควิด ด้วย ESG (กรุงเทพธุรกิจ)
6 ปี การเดินทางของทำเนียบหุ้น ESG100 (ผู้จัดการออนไลน์)
ทำไมต้องใช้ข้อมูล ESG ในการลงทุน (กรุงเทพธุรกิจ)
การเติบโตของตลาดข้อมูล ESG (กรุงเทพธุรกิจ)
ข้อมูล ESG สำคัญไฉน (กรุงเทพธุรกิจ)
เล็งใช้ “ปัจจัย ESG”…เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน ‘ระยะยาว’ (WEALTHY THAI)
BAM ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG Emerging ปี 63 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (กรุงเทพธุรกิจ)

 


'ESG100 Company ปี 2563'
นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (ที่สี่จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร และนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ (ที่สองจากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2563 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม นายธานินทร์ บูรณมานิต (ที่ห้าจากขวา) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2563 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ห้าจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม นายบวร วงศ์สินอุดม (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายกำธร เอกเมธีพันธ์ (ที่สองจากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2563 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ที่สี่จากขวา) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท น้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) นางปริยา จีระพันธุ์ ประธานอำนวยการ (ที่สองจากขวา) และนางสาวรัตนาวดี เกียรติซิมกุล ผู้อำนวยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คนขวาสุด) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ประจำปี 2563 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ บมจ.หาดทิพย์ สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.รามคำแหง นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี (ที่สองจากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล (คนซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ประจำปี 2563 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง ถ.ประเสริฐมนูกิจ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ประจำปี 2563 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ ชั้น 19 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สำนักงานใหญ่ นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (THIP) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ถ.วิภาวดีรังสิต นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (DRT) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน นายบัณฑิต สะเพียรชัย (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี 2563 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่บีซีพีจี อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ (คนซ้ายสุด) กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ นายวิชิต เจริญชัยพงศ์ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และนายศิริชัย แสงเทียนประไพ (คนขวาสุด) รองผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (NSI) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.นำสินประกันภัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี นายเซอิจิโระ อาคิตะ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ด้านซ้ายสุด) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร และนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ด้านขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.พระราม 3 นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สี่จากขวา) และคณะผู้บริหารบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) (SEAFCO) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) และเป็นบริษัทที่เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกันเป็นปีที่สอง จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ถ.พระยาสุเรนทร์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) และนายวิเชียร อมรพูนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกิจการองค์กร (ที่หนึ่งจากซ้าย) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ (ที่สองจากขวา) ณ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร “ESG100 Company ปี 2563” ให้แก่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2563

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ซีพี ออลล์
น้ำมันพืชไทย
หาดทิพย์
ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ทานตะวันอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
บีซีพีจี
นำสินประกันภัย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ซีฟโก้
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดงาน Thaipat Runners-up 2020 Online Forum ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ (Webinar) สำหรับองค์กรที่ได้รับเชิญ โดยนำเครื่องมือด้านความยั่งยืนมาถ่ายทอด และร่วมขับเคลื่อนกับองค์กรธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเรื่องความยั่งยืน และกิจการที่ต้องการพัฒนายกระดับก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำแถวหน้า ภายใต้ธีม “Return on Sustainability” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (อ่านต่อ)

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่ 6 สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Community (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกเกิดการเรียนรู้กระบวนการรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting Process) ที่หน่วยงาน GRI ได้ประมวลจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้จัดทำรายงานที่มีความโดดเด่นทั่วโลก ในหัวข้อ การสื่อสาร (Communications) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (อ่านต่อ)

 นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร “Certificate of SDG Impact Company” จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ "SDG Impact Company" จากการตรวจยืนยันตามเกณฑ์ GCI (Guidance on Core Indicators) ของ ISAR (International Standard of Accounting and Reporting) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (อ่านต่อ)

SDG Impact Company: บริษัทผลัดเปลี่ยนโลก
"SDG Impact Company" เป้าหมายบริษัท สู่ 'การพัฒนาที่ยั่งยืน'

 


บทความซีรี่ส์โควิด
โควิดกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โฉมหน้า CSR หลังโควิด
ธุรกิจเข้าสู่โหมด Recovery จากโควิด
คลายล็อกโควิด แต่อย่าคลายล็อก ESG
ธุรกิจกับการมีส่วนร่วมในสถานการณ์โควิด
กลยุทธ์ภาคธุรกิจเพื่อต่อกรกับโควิด
15 Checklists แนวปฏิบัติผู้ลงทุนในสถานการณ์โควิด
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19 ออกคู่มือ ฉบับผู้ลงทุนสถาบัน
โควิด 19: ESG กระทบโลก กระเทือนธุรกิจ
‘ESG’ ในภาวะวิกฤต ‘โควิด-19’
Checklist ธุรกิจ รับมือ COVID-19
ไทยพัฒน์ แนะธุรกิจรับมือ COVID-19 แจกคู่มือ ฉบับองค์กร

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำเอกสาร Investor Response Guidance on COVID-19 เผยแพร่ 7 แนวทางที่ผู้ลงทุนควรลงมือดำเนินการโดยทันที เพื่อดูแลจัดการประเด็น ESG ในระยะสั้น และปรับวางแนวการฟื้นตัวที่ให้ผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว.. (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19
เอกสาร Investor Response Guidance on COVID-19
เอกสาร Investor Stewardship Checklist on COVID-19

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
7 แนวทางผู้ลงทุน รับมือสถานการณ์โควิด-19 (1) (จบ) (ประชาชาติธุรกิจ)
Checklist 7 แนวทางรับมือของผู้ลงทุนต่อ.. COVID19 (SD Perspectives)
15 Checklists แนวปฏิบัติผู้ลงทุนในสถานการณ์โควิด (กรุงเทพธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19.. (สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์)
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19 (กระแสหุ้นออนไลน์)
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19.. (MBA Magazine)
7 แนวทางรับมือของผู้ลงทุน.. (ผู้จัดการออนไลน์)
7 บทบาทผู้ลงทุนในยุคโควิดระบาด (กรุงเทพธุรกิจ)

 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ลุกลามไปทุกทวีปทั่วโลก มีรายงานการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ป่วยรวมถึงผู้เสียชีวิต ซึ่งบ่งชี้ถึงการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง.. (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ แนะธุรกิจรับมือ COVID-19
เอกสาร Business Response Guidance on COVID-19
เอกสาร Corporate Health Check Form on COVID-19
ตัวอย่างรายงานการตรวจสุขภาพองค์กรต่อการรับมือโรคโควิด 19
 ☑ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 ☑ บมจ. ซีลิค คอร์พ
 ☑ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
 ผลการตรวจสุขภาพองค์กรมี 3 ระดับ คือ ผ่าน (Passed) ดี (Good) และดีเยี่ยม (Excellent)

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
15 แนวทางรับมือ COVID-19 สำหรับภาคธุรกิจ (Thai PBS)
ส่อง 15 เช็คลิสต์ ธุรกิจ รับมือ COVID-19 (กรุงเทพธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ สู้โควิด-19 มอบเอกสาร.. รับมือไวรัสร้าย (ประชาชาติธุรกิจ)
15 Checklists ของธุรกิจเพื่อเตรียมรับมือโควิด-19 (Smart SME)
ไทยพัฒน์ แนะธุรกิจรับมือ COVID-19 (สยามรัฐออนไลน์)
Checklist สิ่งที่องค์กรธุรกิจดำเนินการ.. ในช่วง COVID19 (SD Perspectives)
ไทยพัฒน์ แนะธุรกิจรับมือ COVID-19 (ผู้จัดการออนไลน์)

 การแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” เป็นอีกบทพิสูจน์ความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กร ว่าจะนำพาผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อยู่รอดปลอดภัย และรักษาการเติบโตไว้ได้อย่างไร.. (อ่านต่อ)

‘ESG’ ในภาวะวิกฤต ‘โควิด-19’
"COVID-19" กับปรากฏการณ์ 'ESG'

 


ประกาศสถาบันไทยพัฒน์ ฉบับที่ 1/2563
เรื่อง: มาตรการสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/สัมมนา/ประชุม

ประกาศสถาบันไทยพัฒน์ ฉบับที่ 2/2563
เรื่อง: การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2563: The Year of Sustainpreneurship” และการเสวนาเรื่อง Corporate SDG Impact: From Purpose to Performance ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 (รายละเอียด)

กำหนดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2563
เอกสารในช่วงเสวนา Corporate SDG Impact

 


หนังสือ "Corporate SDG Impact: From Purpose to Performance" ความหนา 70 หน้า แนวทางการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ภายใต้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และใช้เป็นเครื่องวัดการดำเนินงานในระดับกิจการ เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับตัวชี้วัด (Indicator-level SDGS) ที่มีความคล้องจองกับข้อมูล SDGs ที่รัฐบาลจัดเก็บในระดับประเทศ (รายละเอียด)

 Year of Sustainpreneurship

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญๆ ในแวดวงธุรกิจกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ที่ควรหยิบยกมากล่าวถึงอยู่ 4 เหตุการณ์ เริ่มจากการลงนามให้คำมั่นของ 181 ซีอีโอที่เป็นสมาชิกของสมาคม Business Roundtable ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1972 ในคำแถลงแห่งความมุ่งประสงค์ของกิจการ (Statement on the Purpose of a Corporation) ที่ปรับเปลี่ยนจุดยืนจากการดำเนินกิจการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น.. (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ กำลังออกแบบ Webinar ให้กับสมาชิกเครือข่าย SDG-Friendly Biz ในซีรี่ส์ใหม่ สำหรับปี 2563 เพื่อสนับสนุนองค์กรสมาชิกให้สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่ตอบสนองต่อ SDGs อย่างครอบคลุมและเป็นระบบ โปรดติดตามกิจกรรมในปี 2563 ได้ในเร็วๆ นี้

องค์กรที่สนใจ เข้าเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG-Friendly Biz) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานทางธุรกิจให้ตอบสนองต่อ SDGs ทั้งการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างรับผิดชอบ (Act Responsibly) และการแสวงหาโอกาส (Find Opportunities) ในอันที่จะสร้างเป็นผลกระทบเชิงบวก ทั้งแก่ธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่มโครงการจัดทำ ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร (Corporate SDG Index) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจมีกรอบในการใช้ปรับแนวการดำเนินงานทางธุรกิจ ในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่านต่อ)

Thailand - Corporate SDG Performance
Thailand - Corporate SDG Performance by Industry

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ เดินหน้าจัดทำ ‘ดัชนียั่งยืนองค์กร’
THAIPAT Launchs ‘Corporate SDG Index’ Initiative

 


หนังสือ "SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development ความหนา 72 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับภาคเอกชนในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) พร้อมแนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจใน 5 ขั้นตอนที่สนับสนุนการตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่ระบุในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ตั้งหน่วยงาน ESG Rating พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ อิงมาตรฐานโลกด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ GISR Standard เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (รายละเอียด)

 สถาบันไทยพัฒน์ ผู้บุกเบิกการพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ และเป็นผู้จัดอันดับหลักทรัพย์จดทะเบียน ESG100 เปิดตัว “Thaipat ESG Index” ดัชนีสำหรับใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน และใช้เป็นดัชนีอ้างอิงการลงทุน โดยมี S&P Dow Jones เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ข้อมูลดัชนี ผ่านหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลก (รายละเอียด)

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และเข้าเป็น GRI Data Partner ในปี พ.ศ.2559

ไทยพัฒน์เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI
Thaipat Institute becomes the GRI Training Partner in Thailand
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 


ความแตกต่างระหว่าง Sustainability Report กับ Integrated Report


สำหรับองค์กรที่กำลังมีข้อคำถามระหว่างการจัดทำรายงานในรูปแบบที่เป็น Sustainability Report กับ Integrated Report สถาบันไทยพัฒน์ได้ประมวลข้อมูลหลักการและที่มา ความเหมือนและความต่าง บทสรุปและเสนอแนะ ในเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อเป็นข้อพิจารณาให้องค์กรผู้จัดทำรายงาน ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล และตอบสนองต่อความมุ่งประสงค์ที่กิจการต้องการ (อ่านต่อ..)

 


Definition of 'impacts' as related to materiality

สำหรับท่านที่กำลังจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน และต้องนำเสนอแผนภาพการวิเคราะห์สารัตถภาพ (Materiality Matrix) ในคลิป (นาทีที่ 16:18 เป็นต้นไป) จะอธิบายเรื่องผลกระทบ (Impacts) ที่หลายองค์กรเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับ (ดูคลิป)

 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ได้นำหลักสูตรที่เป็นเวิร์คช็อปเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้รายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อแนะแนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้ใช้รายงานสำหรับเตรียมจัดทำรายงาน เอื้อให้องค์กรผู้จัดทำรายงานได้ข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานในรูปแบบที่เหมาะกับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม (อ่านต่อ)

 


หนังสือ "มณฑลแห่งความยั่งยืน: The Sphere of Sustainability ความหนา 68 หน้า คู่มือไขความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเรื่อง CG, ESG, CSR, CSV, SD, SE, SB อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจต่อแนวคิดในเรื่องความยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และให้กิจการนำแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ จนสามารถบรรลุเป้าหมายปลายทางที่เป็นความยั่งยืนของกิจการ (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)

 


หนังสือ "Creating Social Business: สร้างธุรกิจเพื่อสังคม" ความหนา 36 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมตามแนวทางของยูนุส เจ้าของแนวคิด Social Business ฉบับต้นตำรับ พร้อมตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 10 กิจการ ที่เกิดขึ้นในบังกลาเทศ จากการเข้าร่วมดำเนินงานของกิจการกรามีนที่ยูนุสเป็นผู้บุกเบิกขึ้น (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม: Creating Shared Value (CSV) ความหนา 27 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับองค์กรในการทำความเข้าใจเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ มาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ โดยทีมที่ปรึกษาของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้เป็น Certified Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน LINE@ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูล หรือต้องการรับข่าวสาร และติดตามความเคลื่อนไหวในงานด้านต่างๆ อาทิ หลักสูตรด้านความยั่งยืน บริการใน Sustainability Store งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ต่อรายงานแห่งความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ฯลฯ
ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนโดยระบุชื่อบัญชี LINE ID:
@thaipat หรือคลิกที่ปุ่ม Add Friends
เพิ่มเพื่อน

 


เครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR) เป็นความริเริ่มที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจที่จำต้องมีองค์ประกอบของ CSR ภายในองค์กร และรับมือกับการแข่งขันที่มีการหยิบยกเรื่อง CSR มาเป็นประเด็นกีดกันทางการค้า รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนา CSR ภายใต้บริบทของสังคมไทย