Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีก่อนหน้า    ปีปัจจุบัน

สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่ 4 สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Community (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกได้รับความรู้และข้อมูลล่าสุดของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards ในหัวข้อ How to apply double materiality in sustainability reporting เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านความยั่งยืน ในรายวิชา GRI Standards Certified Training Course (ระยะเวลา 2 วัน) เมื่อวันอังคารและพุธที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 (ข้อมูลเพิ่มเติม)

มาตรฐาน GRI กับความเข้าใจผิดเรื่องความยั่งยืน
ไทยติดกลุ่มประเทศที่มีการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนสูงสุด

 


Thaipat ESG Index เป็นดัชนี ESG แรกในประเทศไทย ที่ใช้การคำนวณดัชนีด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เท่ากัน (Equal Weighed Index) คือ ให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของดัชนีโดยไม่ขึ้นกับขนาดของหลักทรัพย์ ซึ่งการขจัดปัจจัยในเรื่องขนาดหรือความใหญ่ของหลักทรัพย์ ทำให้ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างทัดเทียมกันในแต่ละหลักทรัพย์ และทำให้โอกาสที่หลักทรัพย์คุณภาพขนาดกลางและขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG ของสถาบันไทยพัฒน์ สามารถส่งผลต่อค่าของดัชนีได้ทัดเทียมกับหลักทรัพย์ขนาดใหญ่
โดยหากเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่าง Thaipat ESG Index (Total Return) ตั้งแต่วันฐาน จนถึงวันที่ 13 พ.ย. 66 กับดัชนี SET100 และ SET50 (Total Return) พบว่า ดัชนี Thaipat ESG ให้ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 22.70% (หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 2.47% ต่อปี) ขณะที่ดัชนี SET100 และ SET50 ให้ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 10.74% และ 11.18% (หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 1.22% และ 1.27% ต่อปี) ตามลำดับ (อ่านต่อ)

'หุ้น ESG' ให้ผลตอบแทนชนะตลาดจริงหรือ

 


สถาบันไทยพัฒน์ จัดให้มีงาน Thaipat Runners-up 2023 Online Forum ในหัวข้อ SDG Impact Disclosure แนวทางสำหรับรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs ในระดับตัวชี้วัด เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ในรูปแบบ Webinar (รายละเอียด)

• เอกสารนำเสนอ: Thaipat Runners-up Presentation
• ชมคลิปย้อนหลัง: Webinar: SDG Impact Disclosure
• ชุดเอกสาร: GCI for Sustainability and SDG Impact Reporting

 


"Guidance on Core Indicators for Sustainability and SDG Impact Reporting" ความหนา 56 หน้า ฉบับปรับปรุง (ค.ศ.2022) จัดทำโดยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างรัฐบาลด้านมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการบัญชีและการรายงาน (ISAR) สำหรับใช้เป็นเอกสารชี้แนะแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานของกิจการ ด้วยตัวชี้วัดที่แสดงถึงการมีส่วนในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรธุรกิจ (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ติดอันดับ ESG100 ปี 66 และประกาศรายชื่อหลักทรัพย์กลุ่ม ESG Emerging เป็นปีที่สี่ พร้อมเปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการพลิกฟื้นกลุ่ม ESG Turnaround เป็นปีแรก เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนที่คำนึงถึงประเด็น ESG และสามารถสร้างโอกาสการได้รับผลตอบแทนที่ไม่ด้อยกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป (อ่านต่อ)

 


'ESG100 Company ปี 2566'
นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (ที่สามจากขวา) ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (ลำดับ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท นายเอกกมล ประสพผลสุจริต (ลำดับ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และนางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ (ลำดับ 1 จากซ้าย) บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ลำดับ 3 จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น สมุทรสาคร นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยมี นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล (ที่ห้าจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ณ อาคาร ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ นายนิวัติ อดิเรก (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บีซีพีจี อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ พลตรี พัชร รัตตกุล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ขวา) ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ ณ บมจ.หาดทิพย์ สำนักงานกรุงเทพฯ นายสุชัย วิเศษลีลา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ขวา) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย (คนกลาง) ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร และนายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย (ขวาสุด) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ซ้ายสุด) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย (ที่สองจากขวา) กรรมการ และนายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) พร้อมด้วยนายวิทวัส อัจฉริยวนิช (ที่สองจากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (กลางขวา) ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ บางพลี จ.สมุทรปราการ นายศิริภัทร โกเอี้ยน (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคลและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (THIP) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงาน เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ กรุงเทพฯ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ (ที่สองจากซ้าย) ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) เขตหนองแขม กรุงเทพฯ นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (DRT) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (คนกลาง) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ นายเคนอิจิ ยามาโตะ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  (BAY) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ ดร. สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (ที่สี่จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ โซนิค อินเตอร์เฟรท ถ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายวิทูรย์ หทัยรัตนา (ที่สองจากซ้าย) นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร (ที่สองจากขวา) นายอัลวิน จี (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวณรีรัตน์ นนท์ชะสิริ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์  ณ สำนักงานสาขา (2) ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ นายบัณฑิต อนันตมงคล (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (คนกลาง) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เขตบางรัก กรุงเทพฯ นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด/ควบคุมคุณภาพ และพัฒนาความยั่งยืน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์  ณ สำนักงานขาย นอร์ทอีส รับเบอร์ กรุงเทพฯ นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน (คนขวา) กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (คนซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ (ที่ห้าจากขวา) และนายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สี่จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ห้าจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ (ที่สามจากขวา) กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารวิริยะถาวร ถ.สุทธิสารวินิจฉัย กรุงเทพฯ นายขันธ์ชัย วิจักขณะ (ที่สามจากขวา) ประธานกรรมการ และนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ สาทร กรุงเทพฯ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (ที่สี่จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ สาทร กรุงเทพฯ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพรสุดา หาญพาณิชย์ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน  (ที่สองจากซ้าย) คุณวิมลมาลย์ กฤษณะกลิน กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (ซ้ายสุด) คุณชนิกานต์ กิจสิริการ นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส (ขวาสุด) และคุณวรวิทย์ จิตรพัฒนากุล นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส (ที่สองจากขวา) บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา)  ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ นายฉี ชิง-ฟู่ กรรมการผู้จัดการ (คนกลาง) และนายวิเชียร อมรพูนชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากขวา) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ (ที่สองจากซ้าย)  ณ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ (คนกลาง) กรรมการ และ นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ซ้ายสุด) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท
สถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร “ESG100 Company ปี 2566” ให้แก่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
ซีพี ออลล์
บีซีพีจี
หาดทิพย์
น้ำมันพืชไทย
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHART
ทานตะวันอุตสาหกรรม
เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์
ซีลิค คอร์พ
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
โซนิค อินเตอร์เฟรท
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
นอร์ทอีส รับเบอร์
อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
ศิครินทร์
ซีเค พาวเวอร์
ทีพีไอ โพลีน
ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
บางกอก เชน ฮอสปิทอล
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ไซมิส แอสเสท

 


หน่วยงาน AccountAbility องค์กรผู้กำหนดมาตรฐานและให้คำปรึกษาด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ระดับโลก ที่ก่อตั้งมากว่า 30 ปี ได้ออกรายงานที่มีชื่อว่า 7 Sustainability Trends 2023 Report โดยเนื้อหาสะท้อนให้เห็นภูมิทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการประมวลแนวโน้มที่สำคัญด้าน ESG ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดวาระทางธุรกิจนับจากนี้ไป

 


สถาบันไทยพัฒน์ จัดตั้ง ESG Sandbox เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มทำงานร่วมกับภาคเอกชน ในการสร้างระบบนิเวศแห่งความยั่งยืน (Ecosystem of Sustainability) ด้วยการพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งมีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดความพลิกผัน (Disruption) ด้านความยั่งยืนในอนาคต (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลง ทิศทาง CSR ปี 2566: LEAN • CLEAN • GREEN และการเสวนาเรื่อง ESG Footprint: The Supplier Journey ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 (รายละเอียด)

กำหนดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2566
เอกสารในช่วงเสวนา ESG Footprint: The Supplier Journey
สนทนา ทิศทางความยั่งยืน ปี 2566 ทาง สวท. FM 92.5 MHz
อธิบาย เนื้อหาทิศทางความยั่งยืน ปี 2566 พร้อมสคริปต์

 


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2566 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2566: LEAN • CLEAN • GREEN’ ความหนา 28 หน้า สำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจสามารถนำไปเป็นปัจจัยนำเข้า และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมี ESG เป็นกรอบในการขับเคลื่อนตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละกิจการให้มีความครอบคลุมอย่างรอบด้าน

 


3 ธีม ขับเคลื่อน ESG ประเทศไทย ปี 2566
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ได้ถูกยกระดับความสำคัญขึ้นอย่างมาก จนเป็นเงื่อนไขหลักสำหรับการดำเนินธุรกิจ และได้กลายมาเป็นคำที่ใช้กันสามัญในปัจจุบัน โดยในปี 2566 สถาบันไทยพัฒน์ ได้ประมวลแนวโน้มการขับเคลื่อน ESG ของภาคธุรกิจไทย ไว้เป็น 3 ธีม ได้แก่ LEAN รับมือเศรษฐกิจโลกถดถอย CLEAN เพื่อสังคมที่มีสุขภาวะ และ GREEN ที่มากกว่าคำมั่นสัญญา (อ่านต่อ)

จะขับเคลื่อน ESG แบบ ‘ห่วงเรา’ หรือ ‘ห่วงโลก’

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการสำรวจข้อมูลสถานภาพความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2565 จัดทำเป็นรายงานชื่อว่า “The State of Corporate Sustainability in 2022" เพื่อนำเสนอทิศทางและกระแสนิยมของการเปิดเผยข้อมูล ESG ขององค์กร รวมถึงการวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ โดยสำรวจจากองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ทั้งสิ้น 854 ราย (อ่านต่อ)


เปิดผลสำรวจ ESG ธุรกิจไทย ปี 65

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

ไทยพัฒน์เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI
Thaipat Institute becomes the GRI Training Partner in Thailand
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน LINE@ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูล หรือต้องการรับข่าวสาร และติดตามความเคลื่อนไหวในงานด้านต่างๆ อาทิ หลักสูตรด้านความยั่งยืน บริการใน Sustainability Store งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ต่อรายงานแห่งความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ฯลฯ
ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนโดยระบุชื่อบัญชี LINE ID:
@thaipat หรือคลิกที่ปุ่ม Add Friends
เพิ่มเพื่อน