Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

คอลัมน์ CSR in movement


หายหน้าหายตาไปเสียนานสำหรับเวทีสัมมนาในกรุงเทพฯ เพราะ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ แห่งสถาบันไทยพัฒน์ ติดภารกิจเดินสายออนทัวร์ต่างจังหวัดในโครงการ "CSR Campus" ที่เป็นการกระจายความรู้ให้กับองค์กรธุรกิจในระดับภูมิภาค หลังจากปิดฉากการเดินสายภาคใต้ ยังแอบเจียดเวลามาร่วมงานใหญ่ สัมมนาครบรอบ 20 ปีของสถาบันบริหารและจิตวิทยา "เดอะ บอสส์" ของ ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ โดยรับบทเป็นวิทยากรในช่วงเสวนากลุ่มย่อย ในหัวข้อ CSR แม้จะเป็นห้องเล็กๆ แต่ใครที่เคยได้ฟัง ดร.พิพัฒน์บ่อยๆ จะอดประหลาดใจไม่ได้ เพราะคราวนี้ ดร.พิพัฒน์เล่าเรื่อง CSR เป็นภาษาธุรกิจ ที่บอกว่า CSR นั้นเป็นทั้งเรื่องสมัครใจและหน้าที่ หรือทำตามกฎหมาย จะทำแค่ด้วยใจเหมือนกับที่เคยถกเถียงมาในอดีตอย่างเดียวเป็นเรื่องยาก


[Original Link]