Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ยกระดับการศึกษา


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและสถาบันไทยพัฒน์ เปิดตัวโครงการ CSR Campus ปี 3 “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย


[Original Link]