Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ซีเอสอาร์แคมปัส 5 จังหวัดคึกคัก

เปิดห้องเรียนดึงธุรกิจอีสานร่วม

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในโครงการเสริมสร้างความรู้ CSR สู่ภูมิภาค (CSR Campus) ว่า ได้เปิดอบรมเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาในห้าจังหวัดนำร่อง พบการตอบรับจากนักธุรกิจ พนักงานองค์กรต่างๆ เป็นไปอย่างคึกคัก ในแต่ละจังหวัดมีผู้สนใจเข้าร่วมตามความคาดหมาย พร้อมเดินหน้าต่ออีกเจ็ดจังหวัดในภาคอีสาน ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ จ.บุรีรัมย์ 16 พฤษภาคม จ.สุรินทร์ 26 พฤษภาคม จ.นครพนม 27 พฤษภาคม จ.สกลนคร 28 พฤษภาคม จ.กาฬสินธุ์ 29 พฤษภาคม จ.ร้อยเอ็ด และ ปิดท้าย 30 พฤษภาคม ที่ จ.มหาสารคาม การอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.csrcampus.com

5 จว.ตื่นตัวรับกระแส CSR
ผลของการอบรมและเวิร์คชอป ในห้าจังหวัดนำร่อง ที่ จ.ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว นั้น พบว่าองค์กรธุรกิจ หน่วยงานรัฐ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น เริ่มตื่นตัวเรื่อง CSR โดยการอบรมแห่งแรกที่ฉะเชิงเทรา นับว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมคิดค้นกิจกรรม CSR เชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ คือ “โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ” จังหวัดสมุทรปราการ CSR เชิงกลยุทธ์เฉพาะของจังหวัดนี้ คือ “โครงการลดโลกร้อนสัญจร มอบความรู้ สู่ชุมชน” จังหวัดนครนายก ร่วมค้นหา CSR ของจังหวัด 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการ “(นั่งเกวียน) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและหวงแหนถิ่นกำเนิด รู้วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการ “รักษ์ธรรมชาติ” เพื่อการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า และ รักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างภาครัฐ เอกชน และ ชุมชน

ส่วน CSR ของปราจีนบุรี คือ “โครงการ เกษตรดี มีมาตรฐาน” เป็นความร่วมมือระหว่าง สนง.เกษตรจังหวัด สนง.เกษตรอำเภอ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม พาณิชย์จังหวัด กลุ่มเกษตร และเทศบาล โดยรณรงค์ให้มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ส่วนที่สระแก้ว เสนอกิจกรรม CSR หลายอย่าง เช่น โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทดแทนพลังงาน โดยการกำจัดและบำบัดของเหลือทิ้งจากฟาร์ม แต่สรุปผลการได้รับการคัดเลือกของเวที ที่จะใช้เป็นแนวทางกิจกรรมของจังหวัดคือ “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม และ เชิงนิเวศน์”

โครงการเสริมสร้างความรู้ CSR สู่ภูมิภาค (CSR Campus) ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บจม. กสท โทรคมนาคม (แคท เทเลคอม) บจม. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) และ บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โดยมีสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ


[Original Link]