Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR Campus มิติใหม่ กระจาย "ความดี" สู่ภูมิภาค


แนวโน้มหนึ่งในการทำ CSR ที่สถาบันไทยพัฒน์เคยประเมินเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือ ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในระดับองค์กรต่อองค์กร ในการทำ CSR นั้นจะมีมากขึ้น โครงการเสริมสร้างความรู้ CSR สู่ภูมิภาค "CSR Campus" ถือเป็นหนึ่งที่พิสูจน์แนวโน้มที่ว่า นับเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันไทยพัฒน์และองค์กรเอกชน 3 รายได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

โดยโครงการนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับพนักงานสาขาของบริษัททั้ง 3 รายที่มีอยู่ทั่วประเทศ ผู้ประกอบการ ทายาทผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเรื่อง CSR ใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 100 คนภายในระยะเวลา 9 เดือนนับจากนี้ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม 10,000 คน โดยมีเป้าหมายในการสร้าง "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (agent) ให้กระจายอยู่ในทั่วประเทศ และเชื่อว่าจะเป็นการจุดประกายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะแกนหลักในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ กล่าวว่า แหล่งความรู้ด้าน CSR ในปัจจุบันกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทำให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคขาดการเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ CSR เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือค้นหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยการอบรมดังกล่าวจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) พร้อมกรณีศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

"แม้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดจะเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี แต่เราจะพยายามชี้ให้เห็นว่าการทำ CSR นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงิน ซึ่งเอสเอ็มอีก็ทำได้โดยเราจะโฟกัสที่ความรับผิดชอบในกระบวนการธุรกิจ และเป็น CSR ในเชิงป้องกันมากกว่าการมุ่งเน้นให้ทำอีเวนต์ จากผู้เข้าอบรมที่เราตั้งเป้าหมายไว้ 10,000 คนนั้น เราหวังว่าเพียงแค่ 1-2% ถ้าสนใจอย่างจริงจังและนำไปประยุกต์ใช้จริงก็จะเกิดประโยชน์มหาศาล"

ขณะที่ในส่วนขององค์กรทั้ง 3 แห่งที่ให้การสนับสนุนนั้น ทางโครงการไม่ได้จำกัดว่าให้สัดส่วนเป็นพิเศษ แต่ถือเป็นเรื่องที่ดีที่พนักงานของทั้ง 3 องค์กรจะมีโอกาสได้รับความรู้และเป็นประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อน CSR ในองค์กรที่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ในโครงการนี้ยังทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ด้าน CSR และพัฒนาต่อยอดความรู้และรวบรวมกรณีศึกษาในระดับท้องถิ่น

"เราเชื่อว่าความยั่งยืนของโครงการคือการถ่ายทอดความรู้สู่สถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและกระจายความรู้ต่อไป และเชื่อว่าเราจะได้มีโอกาสเห็น CSR ในบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน" ดร.พิพัฒน์กล่าว

สำหรับโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา ใน จ.ฉะเชิงเทรา และอีก 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ก่อนที่จะไปยังภาคอีสานในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ภาคเหนือกรกฎาคม-สิงหาคม กันยายน ภาคใต้เดือนกันยายน ภาคกลางตุลาคม-พฤศจิกายน ภาคกลางและภาคตะวันออกในเดือนธันวาคม 2551 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.csrcampus.com


[Original Link]