Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

คอลัมน์ CSR in movement


น่าสนใจว่าวันนี้ความตื่นตัวของกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) มิได้กระจุกตัวอยู่เพียงในกรุงเทพฯ และสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่แต่เพียงเท่านั้น เพราะจะเห็นได้ชัดเจนว่าในโครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค หรือ CSR Campus ซึ่ง สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กสท ดีแทค และ โตโยต้า ที่มีเป้าหมายในการนำทีมนักวิชาการไปเปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับนักธุรกิจและประชาสังคมทั่วประเทศ ภาคอีสาน ในกลุ่มแรก เมื่อปลายพฤษภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นการนำร่องภาคอีสานเป็นกลุ่มแรกรวม 7 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ สกลนคร มหาสารคาม นครพนม และร้อยเอ็ด นั้น ได้รับการตอบรับอย่างมากจากองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่สนใจ โดยไม่เพียงได้รับการตอบรับแต่ขณะนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจกับประชาสังคม ไทยพัฒน์ โดยกองคาราวาน CSR Campus จะปิดภารกิจการเดินสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.ขอนแก่น ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ csrcampus.com


[Original Link]