Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

คอลัมน์ CSR in movement


ในปี 2551 ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าการขับเคลื่อน CSR จะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในระดับองค์กร แต่มีความพยายามของเครือข่าย CSR หลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น สถาบันไทยพัฒน์ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR สสส. เครือข่ายพลเมืองเปลี่ยนกรุงเทพฯ ฯลฯ ในการพยายามผลักดันให้ CSR เกิดขึ้นในระดับนโยบาย ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ เครือข่ายที่ว่า ร่วมกับ ไทยพีบีเอส จัดงานสานเสวนากับผู้สมัครผู้ว่าฯ โดยจะผลักดัน แนวคิด corporate social responsibility (CSR) เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน 3 C ที่จะร่วมเปลี่ยนกรุงเทพฯ (community / CSR / communication) ว่าที่ผู้ว่าฯแต่ละคนจะรับไม้ต่อเรื่องนี้อย่างไร ติดตามชมได้ทางช่องไทยพีบีเอส ในวันที่ 10 มกราคม 2552


[Original Link]