Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทิศทางและวิสัยทัศน์ CSR ปี 2552


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ ฯ จับมือสถาบันไทยพัฒน์ ฯ
เผยทิศทางและวิสัยทัศน์ CSR ปี 52


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแนวโน้มการทำ CSR ปี 2552 องค์กรธุรกิจปรับตัวรับวิกฤต ใช้ “คน” และ “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นทรัพยากรหลัก กิจกรรม CSR แนว ECO-CONSCIOUS จะขยับมาสู่แนว SOCIAL CONCERN เพื่อฟิตคนในองค์กร โหมปรับปรุงกระบวนการงาน เพื่อปรับโฉมผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสังคม รับมือกับกฎหมายใหม่เกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยปีนี้ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาจะกระโดดเข้าร่วมวงอย่างเต็มตัว

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวในงานเสวนาและการแถลง “ทิศทางและวิสัยทัศน์ CSR ปี 2552” ซึ่งจัดขึ้นณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันนี้ ( 3 ก.พ. 52 ) ว่า “จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน ส่งผลให้หน่วยงานภาคธุรกิจมีการปรับนโยบาย และงบประมาณในการดำเนินงาน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมเชื่อว่าการนำกลยุทธ์ CSR เข้าไปอยู่ในทุกๆ ส่วนและทุกๆ วันของการดำเนินธุรกิจ มองถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นมุมมองที่เป็นสากลและได้รับการยอมรับมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขององค์กร ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชน จะทำให้องค์กรสามารถปรับตัวรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ และการนำความต้องการดังกล่าวมาเป็นกลยุทธ์ในการทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย จะส่งผลให้การทำ CSR ขององค์กร เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก”

ด้านนายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การร่วมจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับทราบถึงแนวโน้มและทิศทางการทำ CSR ในปี 2552 จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับเป็นกลยุทธ์การทำ CSR ขององค์กรที่เหมาะกับธุรกิจและสถาวะการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันฯ ที่เน้นสร้างความต่อเนื่องในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านบรรษัทภิบาล รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลของไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นในภูมิภาค”

ด้าน ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เผยผลการศึกษาแนวโน้มและพัฒนาการของ CSR ในปีนี้ว่า องค์กรธุรกิจที่พัฒนา CSR เชิงกลยุทธ์ได้ดีในระดับหนึ่ง จะยกระดับการพัฒนาสู่กิจกรรม CSR เชิงสร้างสรรค์ (Creative CSR) ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมและแพลตฟอร์มของการทำงานร่วมกันในการพัฒนากิจกรรม CSR และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสังคม (Socially-Friendly Products) เพื่อสร้างให้เกิดผลกระทบที่เป็นคุณค่าเพิ่ม (Value-Added Impact) แก่สังคม

นอกจากนี้ ในการเสวนา ยังได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ CSR ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยคุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด CSR ในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยคุณวัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม และ CSR ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยคุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงาน CSR บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ด้วย