Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เปิดตัวโครงการ CSR Day


ออกตัวไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับ "โครงการ CSR DAY" ที่มี ภัทรียา เบญจพลชัย ในฐานะที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)ร่วมเป็นหัวเรือใหญ่ กับสถาบันไทยพัฒน์ รณรงค์ให้องค์กรธุรกิจจัดกิจกรรมซีเอสอาร์เดย์ขึ้น รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรในการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินเสมอไป เริ่มต้น ครั้งนี้ได้ค่ายดีแทค และบางจากร่วมให้การสนับสนุน ส่วนองค์กรใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่
CSRI โทร. 0-2229-2394 หรือ www.csrday.com


[Original Link]