Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

คอลัมน์ คุยนอกรอบ


หลังจากร่วมกับโตโยต้า ดีแทค และ กสท.เดินสายทั่วประเทศทำโครงการ "CSR Campus" จนประสบความสำเร็จและมีผลงานออกมาเป็น CSR 4 ภาค ไม่ทันหายเหนื่อย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผอ. สถาบันไทยพัฒน์ก็เดินหน้าขับเคลื่อน CSR Campus ปี 2 เพื่อขยายผลให้เป็นรูปธรรมและเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับสังคม และชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นว่าการทำซีเอสอาร์ยิ่งร่วมกันทำยิ่งได้ประโยชน์


[Original Link]