Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

งานเปิดตัวโครงการ CSR Campus ปี 2กำหนดการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview)
เปิดโครงการ “CSR Campus ปี 2”
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ แคท ดีแทค และ โตโยต้า
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ห้องอินทนิล ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

13.30-14.00 น.ลงทะเบียน
14.00-14.15 น.กล่าวต้อนรับและชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย
• ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
14.15-15.00 น.นโยบายการให้ความสนับสนุน “CSR Campus ปี 2” โดย
• คุณขจิต จิตรสุภา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
และรองประธานคณะทำงานโครงการ CSR
บมจ.กสท โทรคมนาคม

• คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

• คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการสำนักงาน CSR
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)
15.00-15.30 น.ถาม – ตอบ และจบการสัมภาษณ์กลุ่ม
15.30 น.รับประทานอาหารว่าง


* หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม