Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

แผนแม่บท CSR ไทยประกันชีวิต


ความสำเร็จไม่ได้หมายถึงการทุ่มงบประมาณจำนวนมาก ไม่ใช่การวิ่งตามกระแสแต่ขึ้นอยู่ที่การดำเนินงานที่ต่อเนื่องและจริงจัง

ไทยประกันชีวิตกำลังยกระดับ CSR ขึ้นไปอีกขั้นด้วยการจัดทำแผนแม่บท ภายใต้คำแนะนำของตัวจริงเสียงจริงในวงการอย่าง "สถาบันไทยพัฒน์"

"เพื่อความชัดเจนขึ้นว่าไทยประกันชีวิตไม่ได้ทำธุรกิจเชิงพาณิชย์แต่อย่างเดียว แต่เราต้องมองว่าต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าต่อสังคมที่เราอยู่หรือคนรอบข้างแค่ไหน อย่างไร" เป็นคำกล่าวของ ไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด

แม้ว่าในความเป็นจริงนั้นไทยประกันชีวิตเดินบนเส้นทาง CSR มาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ปี ซึ่งในอดีตคนทั่วไปอาจจะคุ้นหูกับคำว่า “กิจกรรมเพื่อสังคม” มากกว่า

สำหรับแผนแม่บทการทำ CSR ของไทยประกันชีวิตมีอยู่ 3 ยุทธศาสตร์ คือ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการให้ เป็นการดำเนินงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

ทั้งนี้เป็นการนำเอาวัฒนธรรม "การให้ที่มีน้ำใจ" มาใช้เป็นยุทธศาสตร์ CSR กิจกรรมในยุทธศาสตร์นี้จะสะท้อนถึงความสำคัญของการ “ให้” และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความผูกพัน

ตัวอย่างก็คือ โครงการ “หนึ่งคนให้...หลายคนรับ” ที่บริษัทฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย ในเรื่องบริจาคโลหิต อวัยวะ สเต็มเซลล์ เป็นต้น

2. ยุทธศาสตร์การดูแลชีวิตคนไทย เป็นการตั้งอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใย ซึ่งจะเอื้อให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง ผ่านความใส่ใจ ความห่วงใย และการดูแลชีวิตคนไทย

กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท จะสะท้อนผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เช่นโครงการร่วมกับศิลปาชีพบางไทร ร่วมกันฝึกวิชาชีพให้คนพิการ ซึ่งเป็นการมองคนพิการเท่าเทียมกับคนปกติ โดยไม่ได้มองว่าพวกเขาเป็นส่วนเกินของสังคม

3. ยุทธศาสตร์การเติมเต็มคุณค่าแห่งชีวิต เป็นการสร้างสังคมไทยให้อยู่ดีมีสุข

ยุทธศาสตร์นี้ก็เพื่อให้สังคมอยู่ดีมีสุขมากขึ้น ผ่านการปลูกฝัง การสร้างคุณค่าให้กับบุคลากรในองค์กร การเติมเต็มคุณค่าแห่งชีวิต บนพื้นฐานของการเพิ่มความสุข

"เรามองว่าจริงๆ แล้วคนเราเมื่อเกิดมาไม่สำคัญว่าจะมีชื่อเสียงหรือร่ำรวย สิ่งสำคัญเกิดมาแล้วทำตัวเองให้มีคุณค่าหรือเปล่า" ไชยกล่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านนี้บอกว่าวิธีการก็คือการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในหรือบุคลากรฝ่ายขายให้เป็น “ผู้ให้” ร่วมดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใกล้และไกลตัว

อย่างไรก็ดีความที่ไทยประกันชีวิตคือองค์กรธุรกิจแน่นอนว่ายังต้องดำเนินงานบนพื้นฐานของการแสวงหากำไรที่เหมาะสม ดังนั้นจึงมีการทำ CSR ที่มุ่งเน้นในด้านการสร้างแบบกรมธรรม์ต่างๆ ตามพันธกิจที่ว่า “การเป็นมากกว่าการประกันชีวิต”

ไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร คนพิการ และนอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาบริการที่เอาประโยชน์แก่ผู้เอาประกัน เช่น ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการทางการแพทย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 24 ชั่วโมง

และการทำ CSR ของไทยประกันชีวิต ในมุมมองของไชยนั้นไม่ได้หมายถึงการทุ่มงบประมาณจำนวนมาก

"ความสำเร็จ ขึ้นอยู่ที่การดำเนินงานที่ต่อเนื่องและจริงจัง ไม่ใช่การวิ่งตามกระแส"

ไชย ไชยวรรณ ยังเชื่อมั่นด้วยว่า CSR จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์ไทยประกันชีวิตอีกด้วย

เนื่องจากที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิต ตีบทแตกเรื่องนี้ในแง่หนังโฆษณาหลายต่อหลายเรื่องที่ช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง และสังคม

อย่างน้อยหลายคนก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า "ซึ้ง" กับเรื่องราวชีวิตของ ครูติ๋ว-สุธาสินี น้อยอินทร์ แห่งบ้านโฮมฮัก หนังโฆษณาของไทยประกันชีวิตที่เห็นผ่านตามาระยะหนึ่งแล้ว


[Original Link]