Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

"มูลค่า" และ "คุณค่า" สมดุลนี้ที่ยั่งยืน

ชนิตา ภระมรทัต

ในความเป็นจริงทุกวันนี้องค์กรธุรกิจของไทยจำนวนมากที่ยังคงมี 100 คำถาม เกี่ยวกับเรื่องของ CSR: Corporate Social Responsibility

CSR คืออะไร จะเริ่มต้นทำที่ตรงไหน กระบวนการเป็นอย่างไร ต้องใช้เงินหรือไม่มากน้อยเพียงใด อะไรคือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กร ??? ฯลฯ

ขณะที่คำตอบที่เป็นวรรคทองของมันก็แค่ การทำตัวเองให้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม โลกใบนี้จึงสวยงาม เพราะเป็นความจริงอีกเช่นกันที่ว่าตัวเราไม่อาจมีความสุขเพียง ลำพังหากคนอื่นๆ รอบข้างไม่มีความสุข

ตรงกันข้ามกับข้อแก้ตัวซึ่งถูกเรียกว่า "เหตุผล" ในเวลาที่เกิดปัญหา หรือเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้าย ด้วยมักจะมี 100 เหตุผลเช่นกันสำหรับคำถามที่มีอยู่เพียงข้อเดียวก็คือที่มาของสาเหตุที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ดีขณะที่หลายๆ องค์กรคิดว่า CSR เป็นสิ่งที่เริ่มได้ยาก แต่กลับมีหลายๆ องค์กรกลับได้ทำ CSR ไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไป ดังกรณีของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งยังเป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนโครงการ CSR DAY ซึ่งกำลังเดินสู่เฟส 2 ในปี 2553

วัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม กล่าวว่า ด้วยบางจากเป็นองค์กรที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาเพื่อแบกรับดูแลรับผิดชอบเรื่องน้ำมันเรื่องใหญ่ที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งต้องเป็นองค์กรที่ตั้งมั่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของคนและสังคมไทยให้ดีขึ้นอีกด้วย

"เป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องคิดต่อว่าจะต้องวางกระบวนการอย่างไร ถึงจะดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กับการมีส่วนร่วมในการทำความดี และจุดค้นพบคือเราต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างพนักงานทุกคนในองค์กรเป็นคนดี"

ซึ่งกระบวนการนี้บางจากมีความยินดีและพร้อมจะเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้ เพราะการทำดีไม่ใช่ความลับ

ส่วนบทบาทการเป็นผู้สนับสนุนโครงการ CSR DAY ตั้งแต่เฟสแรกจนถึงเฟสที่ 2 นั้นมาจากแนวคิดของบางจากที่ว่าบทบาทของธุรกิจในวันนี้จะ ต้องมีภารกิจใน 2 ด้าน คือการสร้างสมดุลระหว่าง "มูลค่า"และ "คุณค่า" ธุรกิจไม่ใช่เรื่องของกำไรเท่านั้นแต่ต้องเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจึงจะสร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

เขาบอกว่า CSRไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย และก็ไม่สูตรที่ตายตัว หากแต่คีย์ซัคเซสมันอยู่ตรงกระบวนการคิดของพนักงานทุกคนในองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นเหลือเกินที่องค์กรต้องสื่อสารและปลูกฝังเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจอย่างถ่องแท้ จนพนักงานลงมือปฏิบัติแต่เรื่องที่ดี ที่เหมาะสมอย่างเป็นนิสัยไม่ใช่เพราะกลัวหัวหน้า หรือกลัวว่าผิดกฎหมาย

"เราต้องมองถึงทุกกระบวนการของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หรือที่เรียกว่า CSR in Process ว่าองค์กรเราโอเคหรือยัง ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครตรงจุดไหนหรือไม่ ต้องหามันให้เจอ ดูแลมันให้ดี ผมว่าเป็นเรื่องง่ายๆ " สำคัญที่ว่าต้องอย่าหลอกตัวเองว่าที่ทำนั้นดีอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นมันอาจจะเป็นความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของคนอื่น

สำหรับวัฒนา CSR คือจิตสำนึกของการทำดี การไม่เบียดเบียนคนอื่น การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นความรู้สึกในใจที่จะเป็นกรอบคุมพฤติกรรมของตัวเอง สามารถสำนึกบาปได้ด้วยตัวเอง

ด้าน ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฐานะหน่วยงานที่เป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ CSR ในโครงการ CSR DAY กล่าวว่าจนถึงวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นราว 2,500 คน ได้ตัวอย่างกิจกรรม CSR ที่พนักงานในองค์กรต่างๆ นำเสนอรวมแล้วกว่า 8,000 กิจกรรม ซึ่งเขามีความพอใจระดับหนึ่ง

เพราะความสำเร็จที่แท้ต้องมองทั้ง output และ outcome องค์กรที่เข้าร่วมจะต้องสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปคิดกิจกรรม CSR ซึ่งจะได้มาจากการระดมสมองของพนักงานทุกคนในองค์กรนำไปดำเนินการได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพิงสถาบันไทยพัฒน์ เหมือนเมื่อครั้งเริ่มต้น นั่นหมายถึงว่าหลักสูตรที่ทางสถาบันฯ คิดค้นก็ต้องมีคุณภาพด้วย

และเขาก็หวังว่าการสานต่อโครงการ CSR DAY ในเฟส 2 นี้ จะขยายฐานความเข้าใจในเรื่อง CSR ที่ถูกต้อง มาตรฐานข้อกำหนดใหม่ๆ อาทิ ISO 26000 และเป็นการเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรม CSR ขององค์กรให้กว้างขวางขึ้นไปอีก

ขณะเดียวกันก็มีความกังวลไม่น้อยกับภาพลักษณ์ CSR ที่กำลังแผ่วลงเพียงเพราะองค์กรมุ่งหวังเพียงเพื่อพีอาร์ โฆษณาเท่านั้น

CSR DAY เฟส 2 มาแล้วจ้า
โครงการ CSR DAY เฟสที่ 2 เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) บมจ.กสท โทรคมนาคม และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม

เป็นการรองรับความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ จำนวน 50 แห่งเปิดรับทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อณรงค์ให้องค์กรธุรกิจจัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ หรือ CSR DAY ขึ้นในสถานประกอบการมุ่งให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรม CSR ขององค์กร

จนทำให้ "ทุกๆ วันของการทำงานเป็นวันซีเอสอาร์" องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrday.com[Original Link]