Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR DAY ปี 2 Anyone Anytime


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม(CSRI) ตลท.ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เดินสานต่อโครงการ CSR DAY เฟส 2 เปิดกว้างให้บริษัททั้งในและนอกตลท.อีก 50 บริษัทในปี 2553 โดยมีดีแทค CAT และ บางจากร่วมสนับสนุนหลัง CSR DAY ปี 1 ประสบความสำเร็จกับ 80 บริษัทเกินเป้า และเกิดการข้อต่อ CSR DAY Networking

“ก่อนการร่วมอบรม CSR DAY เมื่อพูดถึง CSR ความคิดแรกผมคือ CSR ต้องเอาเงินไปบริจาค แต่เมื่อผ่าน CSR DAY พบว่ากลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง กลายเป็นเรื่องของการคิดและทำเพื่อคนรอบข้างในองค์กร ในสังคมและสิ่งแวดล้อม ตัวเราเองก็ทำได้ เช่นการดื่มกาแฟทำเรื่อง CSR ผมทำงานที่ตลาดฯเวลาซื้อกาแฟในร้านของ SETTRAED นำแก้วตัวเองซื้อจะได้ลดราคา ซึ่งช่วยการลดใช้แก้วพลาสติกด้วย ซึ่งพื้นฐานการสร้างกิจกรรมนี้คือ รวมพลังการทำความดี” หนึ่งใน CSR Agent เล่าถึงสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม CSR DAY ปี 1

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นแกนหลักรูปแบบของโครงการ CSR DAY จะประกอบด้วย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ CSR เบื้องต้นที่ถูกต้อง (learning session) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่พนักงาน (exercise session) และกิจกรรมระดมความคิดกลุ่ม (workshop session) เพื่อค้นหา CSR ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้น “ในสถานประกอบการ” ที่มุ่งให้เกิด “กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน” ในกิจกรรม CSR ขององค์กร โดยมีเป้าประสงค์ที่จะทำให้ “ทุกๆ วันของการทำงาน เป็นวันซีเอสอาร์”

คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำเร็จของ CSR DAY ปีแรกมีพนักงานจากบริษัทต่างๆ เกือบ 80 แห่งร่วมโครงการ 2,500 คน สามารถสร้าง CSR in Process หรือทุกวันในการทำงานคิดถึงเรื่อง CSR ตลท.เองก็ทำเรื่อง Care & Share เป็นการให้พนักงานช่วยคิดเรื่อง CSR ด้วย ซึ่งเรื่อง CSR ได้ฝั่งอยู่ในใจพนักงานแล้ว คาดว่าปี 2553 จะมีพนักงานร่วมมากกว่านี้

“การเริ่มต้นทำงานแบบนี้ในองค์กรของท่าน จะช่วยทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน ทำอย่างไรจะให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท มีอะไรหลายอย่างที่ดีมากมายให้ทำ อยู่ที่คุณจะเลือกทำ”

CSR DAY ปี 2 จะมีการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเติม มีนวัตกรรมใหม่ๆ นำเสนอ โดยต้องทำให้ทั้งใน และนอกองค์กร ในองค์กรได้อานิสงส์ พนักงานขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และพนักงานก็ได้บุญด้วย ทั้งนี้ที่ทำงานไม่ใช่ที่ทำมาหากินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นที่บ่มเพาะคน เป็นคนดี


[Original Link]