Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

งาน ”Kollywood…ฟื้นถิ่น ศิลป์โคราช ” 2553


เครือข่ายเพื่อสังคมโคราช (CSR Korat)
จัดงาน ”Kollywood…ฟื้นถิ่น ศิลป์โคราช ” 2553
"เพลินเรื่องเล่า เคล้าอาหารอร่อย เรียนร้อยหัตถศิลป์ เยือนถิ่นลิเก "

กลุ่มเครือข่ายเพื่อสังคมโคราช (CSR Korat) ได้จัดงานฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนภายใต้ชื่องาน ”Kollywood…ฟื้นถิ่น ศิลป์โคราช ” ณ บริเวณชุมชนลิเก ย่านซอยสวายเรียง ถ.มุขมนตรี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 16.00-24.00 น.

กลุ่มเครือข่ายเพื่อสังคมโคราช ซึ่งประกอบด้วย นักธุรกิจ ข้าราชการ นักพัฒนาองค์กรเอกชน สถานบันการศึกษา สถาปนิก นักวิชาการ และผู้นำชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ได้มีแนวคิดในการทำโครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคือ การแสดงลิเก, อาหารพื้นบ้านและของดีเมืองโคราช ที่มีในจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 พร้อมทั้งปรับปรุงและรักษาสภาพทางภูมิสถาปัตย์ ของบ้านและอาคารต่างๆในชุมชนลิเกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาและทำให้ชาวบ้านสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดงาน Kollywood ฟื้นถิ่น... ศิลป์โคราช ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ มากมาย ดังนี้

กิจกรรมเกี่ยวกับลิเกและการแสดงแสง สี เสียง ไม่ว่าจะเป็น ฝึกเล่นลิเกอย่างมีอาชีพ ชมวิถีชีวิตของคนลิเก อาทิ การซ้อมปี่พาทย์ การซ่อมชุดลิเก Photo shop ลิเก แปลงตัวคุณ และคนใกล้ชิดให้เป็นพระเอก นางเอก ของคณะลิเก พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกกับฉากจริง เวทีจริง กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ การละเล่นพื้นบ้าน ลิเกเด็ก ชมนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง รวมไปถึงการจำลองเรื่องราวในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สัมผัสบรรยากาศการถูกโจมตีทางอากาศ ในรูปแบบการแสดงเทคนิคแสง สี เสียงทุกคืน พร้อมชมนิทรรศการย้อนยุคกับรถไฟไทย ตั้งแต่สถานีรถไฟ จ.นครราชสีมา จนถึงบริเวณจัดงาน

นอกจากนี้ พลาดไม่ได้ กับการจำหน่ายอาหารพื้นเมือง พร้อมสาธิตการทำอาหารที่หาชิมได้ยาก และพบกับร้านจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมที่โด่งดังของโคราช ทั้งเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และผ้าไหมโคราช ที่ผู้เข้าร่วมงานจะสามารถเลือกซื้อ พร้อมกับทดลองทำชิ้นงานหัตถกรรมเหล่านั้นได้ด้วยตนเองอีกด้วย

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บมจ.ปตท. และการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนหลัก และได้รับความสนใจจากศิลปินระดับโลก อาทิ เช่น คุณ ภัทราวดี มีชูธน ผู้อำนวยการโรงเรียน ภัทราวดีเธียเตอร์ อาจารย์สมเถา สุจริตกุล ซึ่งเป็นวาทยกรและคีตกรที่มีชื่อเสียงในระดับสากล และศิลปินผู้มีชื่อเสียงอื่นๆ ซึ่งให้ความสนใจกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะแขนงนี้เป็นอย่างมาก งาน”Kollywood…ฟื้นถิ่น ศิลป์โคราช ” จัดขึ้น ณ บริเวณถนนมุขมนตรี ข้างสถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา และบริเวณซอย ผุสดี ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 16.00-24.00 น. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เข้าชมงานโดยพร้อมเพียงกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุพรรณี โกพิพัฒน์ โทร.089-722-9975