Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

คอลัมน์ หลักหมุด


จัดทำโครงการตอบแทนสังคมอย่าง ต่อเนื่อง วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ผู้ช่วยเอ็มดีสายงานการเงินและบัญชี กับ กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล ผู้ช่วยเอ็มดี สายงานก่อสร้างอาคารสูง บมจ.ศุภาลัย เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศนียบัตรการ ฝึกอบรมโครงการ CSR DAY โดยฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ วิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบ ที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์


[Original Link]