Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

4 องค์กรรัฐ-เอกชน ร่วมหนุนเด็กไทยทำดี


กสท ร่วมกับดีแทค สถาบันไทยพัฒน์ และ สพฐ. เปิดโครงการ “ซีเอสอาร์ แคมปัสปี 3” สานโมเดล “ซีเอสอาร์ จูเนียร์” หนุนเยาวชนไทยทำดีรับกระแสสังคมการสื่อสารยุคใหม่ หวังยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคาม

นายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม และประธานคณะทำงานซีเอสอาร์ กล่าวหลังพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดทำโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ว่า กสท ร่วมกับ 3 องค์กร เปิดโครงการซีเอสอาร์ แคมปัส ปี 3 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 76 โรงเรียน ใน 76 จังหวัด โดยจะเป็นผู้สนับสนุนบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้โรงเรียน และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณภาพ

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญ หลายๆ ประเทศไม่ว่าเศรษฐกิจจะมีมูลค่าสูงแค่ไหน เขายังให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์มากกว่า กสท จะใช้เงินลงทุนโครงการนี้ประมาณ 36 ล้านบาทโดยจะมอบหมายให้สำนักงานบริการลูกค้าทั้ง 76 จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งคอยติดตามผลแบบปีต่อปี เนื่องจากต้องการเห็นสิ่งที่ลงทุนไปเกิดประโยชน์จริงๆ”

เขากล่าวด้วยว่า การลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อจุดประกายความคิด และสำนึกที่ดีให้สังคม ภายใต้นโยบายขององค์กรที่จะนำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทย พร้อมให้ความรู้เชิงป้องกันแก่เยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยร้ายจากสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อรูปแบบใหม่ๆ

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า กิจกรรมปีที่ 3 จะนำเรื่องศีลธรรมซึ่งถือเป็นวินัยขั้นพื้นฐานในการเสริมสร้างให้เกิดสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นเนื้อหาสำคัญ พร้อมกันนี้ดีแทคจะสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง 100 เครื่องให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยว่า กระแสตอบรับเชิงบวกจาก 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ทั้ง 4 องค์กรเห็นตรงกันที่จะสานต่อกิจกรรม พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มนักเรียน โดยมีเครือข่ายซีเอสอาร์ระดับจังหวัด ทั้งครู นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่นร่วมเป็นภาคีทำงาน

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สพฐ. มีเป้าหมายจะทำให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ มีโอกาสศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับซีเอสอาร์ ทั้งบูรณาการความคิดเชิงธุรกิจ และได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแสดงจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคม


[Original Link]