Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ป้อน CSR เข้าถึงบอร์ด - บิ๊ก บจ.


รุกอีกก้าว
ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ วัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม และพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ CSR DAY for Directors ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจ


ตลาดหลักทรัพย์จับมือสถาบันไทยพัฒน์ขยายผลโครงการ CSR DAY สู่ระดับผู้บริหาร-บอร์ดบริษัท หลังประสบความสำเร็จกับพนักงาน 120 แห่ง

นายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน 2 บริษัท คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) และบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม (BCP) จัดขยายผลโครงการ CSR DAY กับโครงการ CSR DAY for Directors เพื่อความเข้าใจเรื่องที่ธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้กับผู้บริหารระดับสูงและกรรมการของบริษัท หลังประสบความสำเร็จในการทำโครงการสำหรับพนักงานเมื่อปีที่แล้ว

เมื่อสิ้นปี 2552 มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และองค์กรธุรกิจเข้าร่วมในกิจกรรม CSR DAY ทั้งหมด 100 แห่ง และปัจจุบันเพิ่มเป็น 120 แห่ง โดยรวมจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 5,000 คน และปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนบริษัทเป็น 200 แห่ง

สำหรับเป้าหมายของ CSR DAY for Directors นั้นไม่มีการตั้งเป้าหมาย เพราะต้องการให้ผู้บริหารเข้าใจเรื่อง CSR ได้มากที่สุด เนื่องจากผู้บริหารเสมือนเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติสู่ระดับองค์กรต่อไป

นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ฯ กล่าวว่า แนวทางการจัดกิจกรรม ระดับผู้บริหารจะมีความแตกต่างกับระดับพนักงาน เนื่องจากผู้บริหารมีข้อจำกัดเรื่องเวลา จึงต้องลดเวลาเหลือเพียง 1-2 ชั่วโมง จากเดิมที่เคยอบรมพนักงาน 3 ชั่วโมง หรือครึ่งวัน ซึ่งเบื้องต้นมองได้ 2 วิธี คือ การนำเรื่อง CSR บรรจุเป็นหนึ่งในวาระการประชุมของคณะกรรมการและเฉพาะผู้บริหารระดับสูงในสถานประกอบการนั้นๆ กับการให้สถาบันไทยพัฒน์จัดเป็นคอร์สอธิบาย

สำหรับรายละเอียดของโครงการต้องทำให้ผู้บริหารเห็นถึงกระบวนการที่เรียกว่า Triple Streamline (Principles-Policies-Practices) คือ การให้ผู้บริหารเข้าใจขอบเขตของ CSR ที่ครอบคลุมและเข้าถึงทุกด้าน เพราะที่ผ่านมาอาจเข้าใจเพียงการทำอย่างไรที่แสดงความรับผิดชอบต่อคนในสังคม หรือดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ความจริงยังรวมถึงการพัฒนาทักษะให้พนักงานทำให้งานให้ดีขึ้นด้วย

หลังจากนั้นต้องพยายามให้ฝ่ายบริหารนำเรื่อง CSR มาวางกรอบเป็นนโยบายบริษัทเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ทำให้พนักงานในองค์กรนำเรื่อง CSR เข้าไปมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่ละวันเสมือนเป็นหน้าที่ ไม่ใช่กิจกรรมหรือโครงการพิเศษที่พนักงานต้องใช้เวลาอื่นมาทำ ซึ่งท้ายสุดจะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป็นการพัฒนาเรื่อง CSR ที่ยั่งยืนทางอ้อม

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สำรองวันจัดกิจกรรมได้ที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-229-2394 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrday.com หรือสอบถามสถาบันไทยพัฒน์ โทร. 02-930-5227 อีเมล info@csrday.com


[โพสต์ทูเดย์]