Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

6 องค์กรธุรกิจคิดดี คว้า "สร้างสรรค์สังคม"


ประกาศผลรางวัล "6 องค์กรธุรกิจคิดดี แทนคุณแผ่นดิน" กระทรวงวัฒนธรรม ปลื้มองค์กรธุรกิจขนาดเล็กดูแลสังคม หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้นแบบระหว่างธุรกิจกับชุมชนทั่วประเทศ

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่รางวัลในโครงการ "6 องค์กรธุรกิจคิดดี แทนคุณแผ่นดิน" ซึ่งแม้จะเป็นปีแรกที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดโครงการดังกล่าว เพื่อยกย่อง เชิดชู และให้กำลังใจบริษัทขนาดเล็กที่ใส่ใจดูแลสังคมในมิติวัฒนธรรมอยู่ทั่วประเทศ ได้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะนั้น ปรากฏว่าองค์กรธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกและคัดกรองจากคณะทำงานและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ปฏิบัติจริงในสายงานซีเอสอาร์ ต่างยืนยันและให้การรับรองผลการคัดเลือก โดยองค์กรเหล่านี้ล้วนเป็นตัวจริงเสียงจริงที่ดูแลชุมชนมายาวนาน

ทั้งนี้ 6 องค์กรธุรกิจคิดดีที่ชนะเลิศรางวัล ประกอบด้วย ภาคเหนือ ได้แก่ บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด ภาคกลาง ได้แก่ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ได้แก่ บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ภาคใต้ ได้แก่ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด และ รางวัลพิเศษธีม "ส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ของชาติ" ได้แก่ โครงการแตงโมสมานฉันท์ บริษัท สยามแฮนดส จำกัด

"ผมคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์มาก เพราะเกิดจากการทำงานจากทุกภาคส่วน ซึ่งความยั่งยืนของโครงการจะเกิดขึ้นได้ แน่นอนว่า ภาคธุรกิจในพื้นที่จะต้องมุ่งมั่นดูแลชุมชนต่อไป ส่วนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคิดว่าจะขยายผลสร้างเครือข่ายองค์กรที่ได้รับรางวัลเหล่านี้เป็นพี่เลี้ยงกับองค์กรธุรกิจอื่นๆ ในภูมิภาคนั้นๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการทำงานที่เห็นผลจริง อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อแผ่นดินถิ่นเกิดร่วมกัน"

นางสาวดวงกมล โชตะนา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กล่าวว่า กรุงเทพธุรกิจพร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม เพราะเมื่อเราส่งเสริมธุรกิจที่คิดดี มีการตอบแทนสังคม ก็จะทำให้สังคมไทยดีไปด้วย จึงให้ความสำคัญที่จะพัฒนาโครงการให้มีความยั่งยืนต่อไป

โดยทั้ง 6 องค์กรธุรกิจคิดดี จะเข้ารับรางวัลและร่วมฉลองอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 พ.ย. 2553 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี 1, ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ คุณสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ ลุงแจ่ม คมชัดลึก (นายวิฑูรย์ พึงประเสริฐ) ซึ่งต่างรู้สึกยินดีที่มีรางวัลยกย่ององค์กรธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ้น และหวังจะเห็นการขยายเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกัน


[Original Link]