Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เนชั่นกรุ๊ป จับมือเอกชน-ชุมชน-สถาบันวิชาการ เปิดภาคีเครือข่าย“คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย” ปฏิบัติการฟื้นฟู10 จังหวัดน้ำท่วมหนักแบบยั่งยืน


เนชั่นกรุ๊ปฯ จับมือ บริษัทเอกชน สถาบันวิชาการ พอช. และ สภาองค์กรชุมชนตำบล ร่วมฟื้นฟู ชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม อย่างยั่งยืน ในชื่อ ภาคีเครือข่าย “คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย” นำร่องลงพื้นที่ คืนชีวิต ให้ปัจจัยสี่ ซ่อมสร้าง ฟื้นสุขภาพ จิตใจ แนะนำอาชีพ และเพิ่มพูนองค์ความรู้ภัยพิบัติ ใน 10 จังหวัดน้ำท่วมหนัก

นาย อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้แทน สื่อ เครือเนชั่น กล่าวถึง โครงการภาคีเครือข่าย “คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย” ว่าเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม อย่างยั่งยืน โดยทำงานร่วมกับ ชุมชน คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และ สภาองค์กรชุมชนตำบล บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันด้านวิชาการ ได้แก่ สถาบันไทยพัฒน์ สถาบัน Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึง โรงพยาบาลรามาธิบดี รามาแชนแนล และกลุ่ม จิตอาสาในการร่วมกัน ฟื้นฟู ชุมชน ฟื้นฟูอาชีพ ซ่อมสร้าง บ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ยานพาหนะ และ สิ่งของสาธารณะ ในชุมชน และตรวจรักษาดูแลสุขภาพให้ผู้ประสบภัย

รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนไทยในการป้องกัน รับมือ และอยู่ร่วมกับภัยพิบัติที่นับวันมากขึ้นและถี่ขึ้น ในรูปแบบ ของการเปิด เวที เสวนา และการนำเสนอ รายการ ใน สถานีข่าว เนชั่น แชนแนล และสถานีข่าว ระวังภัย รวมถึง เปิดพื้นที่ ในสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก The Nation เพื่อ สื่อสารข้อมูล และสร้างสังคมให้เข้าใจ และเข้าถึงภัยพิบัติ ก่อนที่จะสายเกินแก้

สำหรับ พื้นที่ ที่ ภาคีเครือข่ายมุ่งเน้นนั้น เนื่องจากเราต้องการให้ ชุมชนหรือ สังคมได้รับประโยชน์ อย่างยั่งยืน เรา จึงไม่ได้ทำเพื่อให้ได้เพียงปริมาณ จึงได้เลือกพื้นที่ ที่น้ำท่วมหนัก ท่วมเต็มพื้นที่ องค์การชุมชนเข้มแข็ง มีความสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิก ผู้ประสบภัยสิ้นเนื้อประดาตัวหลังจากผลกระทบอุทกภัย

โดยร่วมคัดเลือกพื้นที่ กับ พอช. และ สภาองค์กรชุมชนตำบล เพื่อดำเนินการ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง/ จ.อุทัยธานี ต.หลุมเข้า อ.หนองย่าง / จ. สิงห์บุรี ต.อินทร์บุรี อ.เมือง/ จ.ชัยนาท ต.ตลุก อ.สรรพยา / จ.อยุธยา ต.ไทรน้อย อ.บางบาน/ จ.ลพบุรี ต.สี่คลอง อ.เมือง/ จ.อ่ างทอง ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง/ จ.นนทบุรี ต.บางสีทอง อ.บางกรวย/ จ.ปทุมธานี ต.คลองสาม อ.คลองหลวง/ และ จ.นครปฐม ที่ ต.คลองนกกระทุง อ.สามพราน

ในการ เปิดตัวภาคี ครั้งนี้มีองค์กรภาคีที่เข้าร่วมประชุมทั้งภาคสื่อ นำโดยเนชั่นกรุ๊ป สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. สภาองค์กรชุมชนตำบล สถาบันไทยพัฒน์ ศูนย์ภัยพิบัติแห่งเอเชียโรงพยาบาลรามาธิบดี และรามาแชนแนล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด, บริษัท ซีพีเอฟ, GSK, แอร์เอเชีย, 304 Industrial Park, บ. Hyundai, บริษัท ก้าวไกลขนส่ง จำกัด, บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด, บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน, สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ( TMA), บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด, สิงห์อาสา, บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอดส์ จำกัด, แกรนด์ สปอต, Singer, Landy Home, บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน), บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น โลจิสติดส์ จำกัด, มูลนิธิ บิ๊กซี, บริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด, บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), ผลิตภัณฑ์ Cannon และบริษัท พรทิพย์แทลเวล จำกัด

ทั้งนี้ ภาคเอกชน ดังกล่าว จะร่วมมือทั้งในส่วนของงบประมาณ สิ่งของซ่อมสร้าง ปัจจัยสี่ ฯลฯ ร่วมกับทาง เนชั่น กรุ๊ป ที่รับบริจาค จากประชาชนผู้มีจิตเมตตา และลงพื้นที่เพื่อดำเนินการในกิจกรรมที่ภาคีจัดขึ้นตลอดระยะเวลา นับตั้งแต่ ธันวาคม – มีนาคม 2555 สำหรับ ข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook.com/ReliefThailandFlood


[Original Link]