Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSV Forum

Business Growth with Social Progress

CSV Forum เป็นความริเริ่มของสถาบันไทยพัฒน์ ที่ถือกำเนิดขึ้น ในปี พ.ศ.2557 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีในการเผยแพร่ความเคลื่อนไหวด้านการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ระหว่างธุรกิจและสังคมในประเทศไทย โดยมีพันธกิจที่ต้องการเป็นแหล่งรวมทรัพยากรในรูปขององค์ความรู้ เครื่องมือ ตัวอย่าง และกรณีศึกษา สำหรับการสร้างคุณค่าร่วมทั้งในระดับที่เป็นกิจกรรมขององค์กร และในระดับองค์กรโดยรวม ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีต่อการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรสมาชิก รวมถึงการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การขับเคลื่อน CSV Forum ในประเทศไทย จะทำงานเชื่อมโยงกับ Shared Value Initiative เครือข่ายเคลื่อนไหวด้าน CSV ระดับโลก ที่เป็นความริเริ่มของ Foundation Strategy Group (FSG) องค์กรที่ปรึกษาไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งโดยไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ผู้ที่เป็นต้นตำรับของแนวคิด CSV เพื่อถ่ายทอดกรณีศึกษาและเผยแพร่ตัวอย่างการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ผ่านเครือข่าย Shared Value Initiative กระจายออกไปทั่วโลก

เวที CSV Forum ที่จัดขึ้นในปี พ.ศ.2557 ภายใต้ชื่อหัวข้อ “Shared Value Opportunities in Thailand” ได้รับเกียรติจากมาร์ค เครเมอร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Shared Value Initiative ในการกล่าวแนะนำและเปิดเวที CSV Forum ผ่านวีดีทัศน์ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า
“…ไมเคิล และผมเอง รู้สึกตื่นเต้นมาก ที่มีการจัดงานสัมมนานี้ขึ้นในประเทศไทย ต้องเรียนว่า เมื่อตอนที่ไมเคิลและผมได้ริเริ่มแนวคิด CSV นี้ขึ้นเป็นครั้งแรก นึกไม่ถึงเลยว่า จะได้รับการขานรับจากบรรดาบริษัท และประเทศต่างๆ ทั่วโลก มากมายขนาดนี้ พร้อมกันนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับ กสิกรไทย, บางจากฯ และ พฤกษาฯ 3 บริษัทชั้นนำของไทยที่ได้พัฒนาความริเริ่มและกำลังนำกลยุทธ์ด้านคุณค่าร่วมไปผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในความคิดหลักของบริษัท…”

ชมวีดีทัศน์ฉบับเต็ม

 ในช่วงแรกของงานสัมมนา เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำโดยผู้บริหารระดับสูงจาก บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้นำเสนอตัวอย่างของ CSV ที่เกิดขึ้นแล้วในองค์กรทั้งสามแห่ง อาทิ การนำเทคโนโลยีควบคุมการก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) ของพฤกษา เรียลเอสเตท การร่วมดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันกับสหกรณ์การเกษตร ของบางจาก ปิโตรเลียม และบริการสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน ของ ธ.กสิกรไทย

 ช่วงหลังของงานสัมมนา เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อโอกาสของการสร้างคุณค่าร่วมในประเทศไทย และการแนะนำเครื่องมือ SVOI (Shared Value Opportunity Identification) โดยสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ Shared Value Initiative Affiliate ในประเทศไทย และบริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับใช้พัฒนาความริเริ่มด้าน CSV ที่เหมาะสมกับองค์กร ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของหน่วยงานมาใช้สร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมกัน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานคับคั่งกว่า 300 คน

หน่วยงานที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.csvforum.com