Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืนกลุ่ม ESG Emerging


23 มิถุนายน 2564 – บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นทำเนียบบริษัทจดทะเบียนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) กลุ่ม ESG Emerging ปี 2564


นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายไพรัช เล้าประเสริฐ (ที่สองจากขวา) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ กรุงเทพ

นายไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอยู่ใน “ทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ “ESG Emerging List” เป็นปีแรก ด้วยการคัดเลือกจาก 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน ในรอบการประเมินปี 2564

“ด้วยการที่บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน ทำให้ สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน กลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโตและตั้งเป้าที่จะพัฒนากิจการให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืนสืบไป”

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่ สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging ปี 2564 ที่ประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ครั้งนี้ มาจากการร่วมแรงร่วมใจ ผนึกสรรพกำลังในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินไปตามเป้าหมายบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสายงานวิชาชีพ ความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร สถาบันไทยพัฒน์
โทรศัพท์: 02-930-5227
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]