Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น ติดโผหุ้นยั่งยืนกลุ่ม ESG Emerging


24 มิถุนายน 2564 – บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบบริษัทจดทะเบียนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) กลุ่ม ESG Emerging ปี 2564


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (ที่สองจากซ้าย) รักษาการ ประธานกรรมการบริษัท นายเอกกมล ประสพผลสุจริต (คนขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และนางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (คนซ้าย) บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น สมุทรสาคร

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รักษาการ ประธานกรรมการบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอยู่ใน “ทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ “ESG Emerging List” ด้วยการคัดเลือกจาก 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน ในรอบการประเมินปี 2564

“จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรตามแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรองรับต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการตอบสนองต่อประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน กลุ่ม ESG Emerging ในปีนี้”

นายสุริยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่ เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging ปี 2564 ที่ประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ครั้งนี้ เป็นผลมาจากการทุ่มเท กล้าคิด กล้าทำ ความร่วมมือ ร่วมใจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งในทุกกลุ่มธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพในการเติบโต เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น และผลประโยชน์ร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องต่อไป”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร สถาบันไทยพัฒน์
โทรศัพท์: 02-930-5227
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]