Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

NRF ติดอันดับหุ้นยั่งยืนกลุ่ม ESG Emerging ปี 64


29 มิถุนายน 2564 – บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบบริษัทจดทะเบียนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) กลุ่ม ESG Emerging ปี 2564


นายแดน ปฐมวาณิชย์ (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล (คนซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน และนางสาวชุตินธร อนันปิยภา (คนขวา) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการสังคม บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงาน เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ กรุงเทพ

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอยู่ใน “ทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ “ESG Emerging List” ด้วยการคัดเลือกจาก 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน ในรอบการประเมินปี 2564

“จากความมุ่งมั่นในการวางรากฐานให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน โดยพนักงานทุกคนมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน พร้อมกันกับขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน กลุ่ม ESG Emerging ในปีนี้”

นายแดน กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากเจตนารมณ์ดังกล่าว เป็นแรงผลักดันให้เราเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่จดทะเบียนหลักทรัพย์เป็น Purpose-Led Company ที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมอาหาร และมีความมุ่งประสงค์ที่มากกว่าการแสวงหาผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องสร้างคุณค่าให้กับผู้คน และโลกใบนี้”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร สถาบันไทยพัฒน์
โทรศัพท์: 02-930-5227
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]