Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ทาทา สตีล ติดทำเนียบ หุ้น ESG100 ปี 65


20 มิถุนายน 2565 – บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSTH) ผู้ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก เหล็กเพลา และเหล็กตัดและดัดสำเร็จรูป ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นายราจีฟ มังกัล (ด้านซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSTH) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ด้านขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคาร รสา ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSTH) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และบริษัทเข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ได้เป็นปีที่ 3 (2558 และ 2564-65)

“บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้มแข็งบนเส้นทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในห้าด้านหลัก ได้แก่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า เหนือระดับในอาเซียนในการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียและการเป็นบรรษัทพลเมือง”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]