Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

WHART ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 สี่ปีซ้อน

นับตั้งแต่ปีแรกของการประเมินกองทรัสต์

25 กรกฎาคม 2565 – ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย (ที่สามจากขวา) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) และนายวิทวัส อัจฉริยวนิช (ที่สองจากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากขวา) ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ บางพลี จ.สมุทรปราการ

นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ WHART ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ WHART ได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (พ.ศ.2562-2565) นับตั้งแต่ปีแรกของการประเมินหลักทรัพย์ในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

“การที่กองทรัสต์ WHART ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปีนี้ นับเป็นเครื่องพิสูจน์การดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ที่เน้นลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน ด้วยการคัดเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนประเภทคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน ทั้งประเภท Built to Suit และ General Warehouse ที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมบนทำเลศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศไทย (โซนถนนบางนา-ตราด โซนอยุธยา-สระบุรี และโซน EEC) และมีการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสัญญาเช่าระยะยาว พร้อมทั้งผู้เช่าหลากหลายสัญชาติจากอุตสาหกรรมต่างๆ โดยถือเป็นหนึ่งในกองทรัสต์ประเภทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]