Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ITC ติดอันดับ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน”

หุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 66


30 มิถุนายน 2566 – บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC ผู้นำธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2566

ITC ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 15 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging List ซึ่งได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นครั้งแรกในปีนี้ (พ.ศ.2566) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมด 888 หลักทรัพย์ โดยสถาบันไทยพัฒน์ ด้วยการดำเนินงานอันสะท้อนถึงปัจจัยด้าน ESG และความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้แก่พันธมิตรคู่ค้าและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแก่ผู้ลงทุน


นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่สองจากซ้าย) นายไชยวัฒน์ เจริญรุจิตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ที่สองจากขวา) นายพรชัย ตติยชัยทวีสุข ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพาณิชย์ (ซ้ายสุด) และนางสาวเนโรลี่ โกลด์แมน หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (ขวาสุด) บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ปี 2566 ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (คนกลาง) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC เปิดเผยว่า "ITC มุ่งเน้นการบริหารธุรกิจ ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ผ่านกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน SeaChange® ของบริษัทไทยยูเนี่ยน ที่ตั้งเป้าในการบรรลุตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาวถึงปี 2568 ภายใต้แนวคิด Healthy Livings, Healthy Oceans ที่ให้ความใส่ใจต่อการดูแลท้องทะเลซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบ ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ผ่านการพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยนวัตกรรม สร้างคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเพื่อตอบโจทย์เรื่องสุขภาพที่แข็งแรงของน้องสี่ขาในครอบครัว ตั้งเป้าหมายการเติบโตของบริษัทไปพร้อมกับความแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

ทั้งนี้ การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]