Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

LHFG ติดทำเนียบหุ้น ESG100 เป็นปีที่แปด


21 มิถุนายน 2566 – บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ปี 2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นายฉี ชิง-ฟู่ กรรมการผู้จัดการ (คนกลาง) และนายวิเชียร อมรพูนชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากขวา) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ (ที่สองจากซ้าย) ณ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นายฉี ชิง-ฟู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 และเข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 8 โดยสถาบันไทยพัฒน์ ที่ได้คัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

“บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการธนาคารที่ยั่งยืน (Sustainable Banking) โดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ”

สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ และได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 โดยการจัดอันดับได้พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัท ซึ่งการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนไม่ด้อยกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]