Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

BEM ติดทำเนียบ หุ้น ESG100 ปี 2566


20 กรกฎาคม 2566 – บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ผู้นำด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจร ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 อย่างต่อเนื่องในปีนี้ โดยเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) จากการประเมิน 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน


ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายวิทูรย์ หทัยรัตนา (ที่สองจากซ้าย) นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร (ที่สองจากขวา) นายอัลวิน จี (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวณรีรัตน์ นนท์ชะสิริ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานสาขา (2) ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า BEM ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยเดินหน้าดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ (ESG) มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพันธกิจในการส่งมอบการบริการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

“BEM มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในทุกๆ วัน พร้อมขยายโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาจราจร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท สังคม และประเทศชาติ”

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เก้าในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]