Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CPF โดดเด่นด้าน ESG ติดทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 7


27 ตุลาคม 2566 – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (ที่สามจากขวา) ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 7 (พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2561-66)

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทต้นแบบ ที่มุ่งมั่นทำธุรกรรมต่างๆและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา หนึ่งในพันธกิจที่สำคัญ คือ การประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ซีพีเอฟเป็น 1 ใน 7 บริษัททั่วโลกที่เข้าโครงการนำร่อง และเป็นบริษัทผลิตอาหารบริษัทแรกที่ได้รับอนุมัติทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องตามมาตรฐาน Forest, Land and Agriculture Guidance (FLAG) ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะสำหรับภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จากองค์กร the Science Based Targets initiative (SBTi) ซึ่งพันธกิจดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟและคู่ค้า

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ประกาศภารกิจเตรียมส่งไก่ไทยไปอวกาศ ในโครงการ ‘Thai food – Mission to Space’ เป็นการยกระดับความปลอดภัยทางอาหารมาตรฐานสูงสุด ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไก่ไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับเดียวกับที่นักบินอวกาศรับประทาน ตามหลักเกณฑ์ขององค์การ NASA และโครงการดูแล Supply Chain และ SMEs ตั้งแต่ช่วงโควิดจนถึงปัจจุบัน ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Faster Payment ปรับลดเครดิตเทอม โครงการ CPF x BBL เสริมสภาพคล่อง....เคียงข้างคู่ค้า โดยร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ช่วยคู่ค้าธุรกิจมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีโอกาสเติบโตและก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างเข้มแข็ง โครงการ Partner to Grow ... เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน โครงการ “เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก” พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การบริหารต้นทุนและพลังงาน ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net-Zero เป็นต้น

“ESG เป็นสิ่งที่ทุกๆ บริษัทในโลก ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซีพีเอฟตั้งใจที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ ให้เป็นหนึ่งในบริษัทต้นแบบของการทำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้าน ESG ดำเนินธุรกิจโดยดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน ซึ่งเป็นแนวนโยบายตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ในการทำธุรกิจ ต้องดูแลประเทศ ประชาชน แล้วบริษัทจึงจะได้รับประโยชน์ตามมา อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องตามมาคือ การเรียนรู้และติดตามเทรนด์ใหม่ เพื่อให้เป็นผู้นำที่เป็นต้นแบบที่ดีให้ได้” นายประสิทธิ์ กล่าว

นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า การที่เข้ามาอยู่ในทำเนียบของ ESG 100 มีความยากลำบากที่จะต้องขับเคลื่อนองค์กรให้เข้ามาอยู่ใน 100 อันดับ จากทั้งหมด 888 หลักทรัพย์จดทะเบียนในปีนี้ ส่วนปีหน้าคิดว่าแนวโน้มที่สำคัญ คือ การผลักดันเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งซีพีเอฟดำเนินการได้โดดเด่นในขอบเขตที่ 1 และ ขอบเขตที่ 2 ส่วนในขอบเขตที่ 3 ซึ่งมีความท้าทาย เพราะมีความเกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนนั้น เชื่อว่าซีพีเอฟในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรจะสามารถบริหารจัดการได้

"ชื่นชมซีพีเอฟที่ให้ความสำคัญกับ SMEs โดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ SMEs ทั้งโครงการปรับลดเครดิตเทอม การดูแล SMEs เรื่องภาระหนี้สิน ช่วยคู่ค้าธุรกิจให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ซีพีเอฟเป็นบริษัทที่มีการดำเนินการโดดเด่นในเรื่องนี้ เพราะความสำเร็จไม่ได้ขึ้นกับองค์กรเราโดยลำพัง เราต้องพาคู่ค้าเราไปด้วย ต้องให้ความสำคัญกับคู่ค้า ดูแลอย่างเป็นธรรม จึงจะเป็นความยั่งยืน สิ่งเหล่านี้เป็นผลสะท้อนให้ซีพีเอฟเข้าไปอยู่ในทำเนียบ ESG100 ในปีนี้” นายพิพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เก้าในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]