Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ซิลิคอน คราฟท์ ติดอันดับหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 66


24 ตุลาคม 2566 – บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SICT) ผู้ออกแบบและพัฒนาไมโครชิพสำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2566

สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี เป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ของกิจการ


นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SICT) พร้อมคณะ รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ปี 2566 ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "การที่ SICT ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List เป็นผลจากความมุ่งมั่นในพันธกิจของการสร้างความยั่งยืนของบริษัท ที่มาจากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในฐานะที่เป็นบริษัทหนึ่งเดียวของคนไทย ในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์เป็นของตนเอง เพื่อให้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน"

ทั้งนี้ ทิศทางการดำเนินงาน การวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของบริษัทนั้น อยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในแบบ Technology-Driven Sustainability ซึ่งครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กล่าวคือ เทคโนโลยีอันชาญฉลาดและความเป็นเลิศเฉพาะทางเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิด digital transformation ซึ่งทำให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการส่งถ่ายข้อมูลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง ลดของเสีย อีกทั้งสร้างความปลอดภัยรอบด้านที่มากขึ้น

อนึ่ง การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]