Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

GFC ติดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG Emerging ปี 67


2 กรกฎาคม 2567 – บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (GFC) ผู้นำด้านการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2567

สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2567 ด้วยการคัดเลือกจาก 920 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ของกิจการ


นายกรพัส อัจฉริยมานีกูล (คนซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (GFC) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ปี 2567 ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (คนขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงาน บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

นายกรพัส อัจฉริยมานีกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัว และ ใส่ใจในความสำเร็จ ในการให้บริการด้านการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพจะเป็นเครื่องยนต์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ ส่งผลให้สถาบันที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุด ได้แก่ สถาบันครอบครัว มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันครอบครัวที่มีคุณภาพนี้ จะทำหน้าที่ส่งมอบคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตที่มีความสุข หรือเยาวชนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน"

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการทำความเข้าใจและการให้บริการบนพื้นฐานของหลักจริยธรรม เพราะทุกๆ ขั้นตอนของการให้บริการมีผลต่อชีวิตคู่และชีวิตที่เกิดใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยแนวทางการยึดมั่นในหลักจริยกรรมนี้ จะครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียของเราทั้งหมด เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมโดยรวม

การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]