Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

คอลัมน์ คุยนอกรอบ


หลังจากร่วมกับโตโยต้า ดีแทค และ กสท.เดินสายทั่วประเทศทำโครงการ "CSR Campus" จนประสบความสำเร็จและมีผลงานออกมาเป็น CSR 4 ภาค ไม่ทันหายเหนื่อย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผอ. สถาบันไทยพัฒน์ก็เดินหน้าขับเคลื่อน CSR Campus ปี 2 เพื่อขยายผลให้เป็นรูปธรรมและเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับสังคม และชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นว่าการทำซีเอสอาร์ยิ่งร่วมกันทำยิ่งได้ประโยชน์


[Original Link]