Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

งานแถลงทิศทาง CSR ปี 60สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2560” และการเสวนาเรื่อง SDG Business: Articulating 'Global Goals' to 'Local Impacts' ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

กำหนดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2560
• เอกสารในช่วงเสวนา SDG Business [คุณวรณัฐ] [คุณวีรญา]

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
“ไทยพัฒน์” แนะกิจการขับเคลื่อน 6 ทิศทาง CSR
6 ทิศทางซีเอสอาร์ ปี′60 สร้างธุรกิจรับเป้าหมาย SDGs
ไทยพัฒน์ แถลงทิศทาง CSR ปี 60 กางแผนที่ธุรกิจ SDG ..
ภูมิทัศน์ที่ยั่งยืน
สนทนา 6 ทิศทาง CSR ปี 2560 ทางวิทยุเนชั่น 90.5 MHz
สนทนา 6 ทิศทาง CSR ปี 2560 ทางคลื่นความคิด 96.5 MHz

 


 


 


หนังสือ "SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development ความหนา 72 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับภาคเอกชนในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) พร้อมแนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจใน 5 ขั้นตอนที่สนับสนุนการตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่ระบุในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)

รวมข่าวงานแถลงทิศทาง CSR
ปี: 50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63