Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

งานแถลงทิศทาง CSR ปี 63

ปีก่อนหน้า   ปี60   ปี61   ปี62   ปี63   ปี64   ปี65   ปี66   ปี67สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2563: The Year of Sustainpreneurship” และการเสวนาเรื่อง Corporate SDG Impact: From Purpose to Performance ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1

กำหนดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2563
เอกสารในช่วงเสวนา Corporate SDG Impact

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
6 ทิศทาง CSR ปี’63 สร้างภาวะผู้ประกอบความยั่งยืน (ประชาชาติธุรกิจ)
6 ทิศทาง CSR ปี 2563 (กรุงเทพธุรกิจ) (Smart SME) (SD Perspectives)
ไทยพัฒน์ แถลงทิศทาง CSR ปี 63.. (Marketeer Online)
ไทยพัฒน์ ส่องเทรนด์ CSR 2563.. (ผู้จัดการออนไลน์)

 


 


หนังสือ "Corporate SDG Impact: From Purpose to Performance" ความหนา 70 หน้า แนวทางการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ภายใต้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และใช้เป็นเครื่องวัดการดำเนินงานในระดับกิจการ เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับตัวชี้วัด (Indicator-level SDGS) ที่มีความคล้องจองกับข้อมูล SDGs ที่รัฐบาลจัดเก็บในระดับประเทศ (รายละเอียด)