Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปี 2561)

ปี57   ปี58   ปี59   ปี60   ปี61   ปี62   ปี63   ปี64   ปี65   ปีปัจจุบัน   


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกาศรางวัล

 


ดาวน์โหลด รายงานของคณะกรรมการ (Judge Report) พิจารณาตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG เพิ่มเติมจากข้อมูลทางการเงิน มีบริษัทที่ได้รับรางวัล Sustainable Excellence 1 บริษัท รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม 7 บริษัท ระดับดีเยี่ยม 12 บริษัท ระดับดีเด่น 11 และระดับ Recognition 20 บริษัท จากบริษัทที่ส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมโครงการ 100 บริษัท

 
สถาบันไทยพัฒน์ จัดเวิร์กชอป "Closing the Reporting Gap: Industry-Sustainability Topics" ให้แก่องค์กรผู้จัดทำรายงานความยั่งยืนที่เข้าร่วมโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2561 จำนวน 80 ท่าน จาก 51 องค์กร ณ หอประชุมสุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 TSBI (Thailand Social Business Initiative) hosts a program on "Strategic CSR through SDGs: the opportunities & competitiveness to 2020" including breakout sessions on "Enabling Local Cluster Development" and "Strengthen Community from Bottom Up" at Benjasiri Ballroom, 5th Floor, Novotel Bangkok Sukhumvit 20 on Friday, 9th November 2018.

 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หรือ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียด)

 สถาบันไทยพัฒน์ ผู้บุกเบิกการพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ และเป็นผู้จัดอันดับหลักทรัพย์จดทะเบียน ESG100 เปิดตัว “Thaipat ESG Index” ดัชนีสำหรับใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน และใช้เป็นดัชนีอ้างอิงการลงทุน โดยมี S&P Dow Jones เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ข้อมูลดัชนี ผ่านหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลก (รายละเอียด)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ จัดทำ ESG Index เทียบชั้นดัชนียั่งยืนโลก
Thaipat ESG Index released ...

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
Thaipat ESG Index สร้างความยั่งยืนเทียบชั้นดัชนีโลก (ประชาชาติธุรกิจ)
ทำดี ได้ตังค์ ด้วย “ESG” (ประชาชาติธุรกิจ)
ดัชนีหุ้นน้ำดี ESG (กรุงเทพธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ จัดทำ ESG Index เทียบชั้นดัชนียั่งยืนโลก.. (นิตยสาร MBA)
ไทยพัฒน์ จัดทำ ESG Index เทียบชั้นดัชนียั่งยืนโลก.. (SD Thailand)
ไทยพัฒน์ จัดทำ ESG Index เทียบชั้นดัชนียั่งยืนโลก.. (ผู้จัดการออนไลน์)
ไทยพัฒน์คัด 58 หุ้นเข้าดัชนีอีเอสจี (กรุงเทพธุรกิจ)

 สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ติดอันดับ ESG 100 ปี 61 เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป (รายละเอียด)

ข้อมูลการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

 สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัว Sustainability Store หรือ ร้านค้าความยั่งยืน เสนอ 3 แนวทางการพัฒนาบทบาททางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน (อ่านต่อ)

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
Sustainability Store ยกระดับธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืน (ประชาชาติธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ เปิดสโตร์ความยั่งยืน ตอบโจทย์ บจ. น้ำดี.. (นิตยสาร MBA)
ไทยพัฒน์ฯ จัดทัพใหม่ เปิด Sustainability Store.. (SD Thailand)
เส้นทาง CSR ของจริง ปิดภาพลบส่งแบรนด์ยั่งยืน (กรุงเทพธุรกิจ)
เปิดสโตร์ความยั่งยืน ตอบโจทย์ บจ. น้ำดี (ผู้จัดการออนไลน์)
เปิดร้านค้าความยั่งยืน ตอบโจทย์ธุรกิจ (กรุงเทพธุรกิจ)

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2561” และการเสวนาเรื่อง The Sphere of Sustainability ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับ SDGs ไว้ 4 ทิศทาง คือ รับ-รุก-ร่วม-รวม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการ-โครงสร้าง-ความสัมพันธ์-โมเดลทางธุรกิจ (อ่านต่อ)