Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ข่าวสาร (ปี 2548)

ปี59   ปี58   ปี57   ปี56   ปี55   ปี54   ปี53   ปี52   ปี51   ปี50   ปี49   ปี48

-CSR Knowledge, "ซีเอสอาร์ สำคัญอย่างไร", ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 37__ (21 พฤศจิกายน, 2548): หน้า 56.
-รายงานเอ็นจีโอ, "สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ", วารสารธุรกิจกับสังคม ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน, 2548): หน้า 11.
-คมธุรกิจ, นงค์นาถ ห่านวิไล, "ซีเอสอาร์" เกราะหุ้มจากภัยคุกคาม, หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก ฉบับที่ 1457 (10 ตุลาคม, 2548): หน้า 10.
-รายงาน, "ถามหาความรับผิดชอบ CSR ยุคทุนนิยม (ดิบ)", ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 3728 (3-5 ตุลาคม, 2548): หน้า 8.
-"นักก.ม.เสนอนักข่าวนั่งบอร์ด ป้องเสรีภาพสื่อจากกลุ่มทุน", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6216 (29 กันยายน, 2548): หน้า 18. (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)
-ราชดำเนินเสวนา, "การดำเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม", สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2548 (28 กันยายน, 2548).
-ข่าวผู้ประกอบการรุ่นใหม่, "ธุรกิจ ความพอเพียง และซีเอสอาร์", วารสารธุรกิจกับสังคม ฉบับที่ 3 (มีนาคม, 2548): หน้า 22.