Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข่าวสาร (ปี 2558)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

-หน้าต่าง CSR, โค้งตัดใหม่การพัฒนาที่ยั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9961 (31 ธันวาคม, 2558): หน้า 16.
-หน้าต่าง CSR, สุดโค้งแรกการพัฒนาที่ยั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9954 (24 ธันวาคม, 2558): หน้า 20.
-HR&Management, ปรับโจทย์ CSR ปี 59: ศักราช 'ความยั่งยืน', กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9953 (23 ธันวาคม, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, รายงานเพิ่มพูนความยั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9933 (3 ธันวาคม, 2558): หน้า 20.
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, กระแสสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4788 (30 พฤศจิกายน, 2558): หน้า 40.
-หน้าต่าง CSR, UN เปิดตัว SDG ในไทย, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9919 (19 พฤศจิกายน, 2558): หน้า 20.
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, วาระ ‘สังคม 2020’, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ ____ (__ พฤศจิกายน, 2558): หน้า __.
-หน้าต่าง CSR, เปิดเวทีขับเคลื่อนสังคม 2020, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9912 (12 พฤศจิกายน, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, ย้อนรอยการพัฒนาที่ยั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9905 (5 พฤศจิกายน, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, ปัญหาทุจริตในภาคธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องเล็ก, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9898 (29 ตุลาคม, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, แผนธุรกิจคู่สังคม, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9891 (22 ตุลาคม, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, จาก B2B สู่ B4B, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9884 (15 ตุลาคม, 2558): หน้า 20.
-CSR+, ไทยพัฒน์ตั้ง “กก.เครือข่ายยั่งยืน” รับลูก UN ชู “สังคม2020”, ASTVผู้จัดการรายวัน (14 ตุลาคม, 2558): หน้า 8.
-CSR+, เปิดตัว “บอร์ดยั่งยืน”, ASTVผู้จัดการรายวัน (14 ตุลาคม, 2558): หน้า 8.
-หน้าต่าง CSR, บอร์ดยั่งยืน กับวาระ ‘สังคม 2020’, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9870 (1 ตุลาคม, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, เป้าหมายโลกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9863 (24 กันยายน, 2558): หน้า 20.
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, เด็กเป็นเรื่องของทุกธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4768 (21 กันยายน, 2558): หน้า 40.
-หน้าต่าง CSR, วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9856 (17 กันยายน, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, ตัวชี้วัด CSR 4 ระดับ, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9849 (10 กันยายน, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, เดินหน้าต้านทุจริตกับ 123 องค์กร, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9842 (3 กันยายน, 2558): หน้า 20.
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4761 (27 สิงหาคม, 2558): หน้า 39.
-หน้าต่าง CSR, ธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9828 (20 สิงหาคม, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, รู้จักรูปแบบการลงทุนที่ยั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9814 (6 สิงหาคม, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, กำเนิดกองทุนสุนทาน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9800 (23 กรกฎาคม, 2558): หน้า 20.
-ข่าวประชาสัมพันธ์, 6 องค์กรผนึกความริเริ่ม ก่อตั้งกองทุนสุนทาน, สถาบันไทยพัฒน์ (22 กรกฎาคม, 2558). (English Version)
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, CSV กับ SE เหมือนหรือต่างกัน?, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4750 (20 กรกฎาคม, 2558): หน้า 40.
-หน้าต่าง CSR, เข้าสู่ยุค Slow Business, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9793 (16 กรกฎาคม, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, เศรษฐกิจพอเพียง-สังคมพอประมาณ, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9786 (9 กรกฎาคม, 2558): หน้า 20.
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, การลงทุนสุนทาน ทางสายใหม่สร้างซีเอสอาร์ยั่งยืน, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4744 (29 มิถุนายน, 2558): หน้า 40.
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, การลงทุน + CSR, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4744 (29 มิถุนายน, 2558): หน้า 39.
-หน้าต่าง CSR, การให้ไม่รู้จบ, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9772 (25 มิถุนายน, 2558): หน้า 20.
-ข่าวประชาสัมพันธ์, ไทยพัฒน์ เปิดแนวคิด การลงทุน เพื่อต่อยอด CSR ในแบบยั่งยืน, สถาบันไทยพัฒน์ (18 มิถุนายน, 2558). (English Version)
-หน้าต่าง CSR, การลงทุนสุนทาน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9765 (18 มิถุนายน, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, ต้านโกงภาคปฏิบัติ, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9758 (11 มิถุนายน, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, จับตาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9744 (28 พฤษภาคม, 2558): หน้า 20.
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, หลักการลงทุนที่รับผิดชอบ, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4734 (25 พฤษภาคม, 2558): หน้า 40.
-หน้าต่าง CSR, เลียบเลาะเวที Shared Value Summit, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9730 (14 พฤษภาคม, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, คลอดยุทธศาสตร์ CSR ชาติ, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9716 (30 เมษายน, 2558): หน้า 20.
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, เวทีผู้นำแห่งคุณค่าร่วม, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4726 (27 เมษายน, 2558): หน้า 40.
-หน้าต่าง CSR, ต้านทุจริตด้วยการประเมินความเสี่ยง, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9709 (23 เมษายน, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, ต้านทุจริตด้วยการเปิดเผยข้อมูล, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9695 (9 เมษายน, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, ESG กับการประกันภัยที่ยั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9688 (2 เมษายน, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, ESG กับการลงทุนที่ยั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9681 (26 มีนาคม, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, การต่อต้านทุจริต เฟส 2, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9674 (19 มีนาคม, 2558): หน้า 20.
-Business, NMG, Thaipat Institute jointly launch media transparency initiative, The Nation No. 54344 (Thursday, March 12, 2015): Page 1B.
-เศรษฐกิจ-การเมือง, 'ไทยพัฒน์' ผนึก เนชั่น ต้านทุจริตห่วงโซ่ธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9667 (12 มีนาคม, 2558): หน้า 3.
-หน้าแรก, เนชั่น จับมือ ไทยพัฒน์ หุ้นส่วนต่อต้านทุจริต, คมชัดลึก ฉบับที่ 4891 (12 มีนาคม, 2558): หน้า 1.
-หน้าต่าง CSR, หุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9667 (12 มีนาคม, 2558): หน้า 20.
-ข่าวประชาสัมพันธ์, ‘ไทยพัฒน์’ ผนึก เนชั่น กรุ๊ป ดันธุรกิจต้านทุจริตในซัพพลายเชน: นำร่อง ‘MITI’ สร้างความโปร่งใสอุตสาหกรรมสื่อ, สถาบันไทยพัฒน์ (11 มีนาคม, 2558). (English Version)
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, Anti-corruption in Practice, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4712 (9 มีนาคม, 2558): หน้า 40.
-หน้าต่าง CSR, กิจการวิถียั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9660 (5 มีนาคม, 2558): หน้า 20.
-HR & Management, 'ESG' ความดีที่เหนือชั้น บันไดขั้นที่ 3 ของ 'CSR', กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9651 (24 กุมภาพันธ์, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, สู่ Sustainable Enterprise, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9646 (19 กุมภาพันธ์, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, การขับเคลื่อน CSV ระดับองค์กร, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9639 (12 กุมภาพันธ์, 2558): หน้า 20.
-Green Innovation, สถาบันไทยพัฒน์ เตรียมจัดอันดับ ESG ดึงบริษัทนอกตลาดร่วมขบวน, ASTVผู้จัดการออนไลน์ (11 กุมภาพันธ์, 2558).
-CSR Spotlight, ESG เครื่องแสดงผล CSR นักลงทุนใช้ส่องกิจการยั่งยืน, ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (10 กุมภาพันธ์, 2558).
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, มองทิศทาง ซีเอสอาร์ 2558 ESG กุญแจสู่ความยั่งยืน, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4704 (9 กุมภาพันธ์, 2558): หน้า 40.
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, สถาบันไทยพัฒน์ เปิดโผ 100 ธุรกิจมุ่งสู่วิถียั่งยืน, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4704 (9 กุมภาพันธ์, 2558): หน้า 39.
-หน้าต่าง CSR, ความเคลื่อนไหว CSR ปี 58, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9632 (5 กุมภาพันธ์, 2558): หน้า 20.
-ข่าวประชาสัมพันธ์, สถาบันไทยพัฒน์ ชี้ ESG จะมีบทบาทสำคัญต่อกิจการที่มุ่งสู่ความยั่งยืน, สถาบันไทยพัฒน์ (29 มกราคม, 2558).
-หน้าต่าง CSR, หุ้นติดเรต ESG100 ธุรกิจวิถียั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9625 (29 มกราคม, 2558): หน้า 20.
-ข่าวประชาสัมพันธ์, ไทยพัฒน์ จัดอันดับ ESG 100 บจ. ขึ้นแท่นธุรกิจวิถียั่งยืน: พลังงาน-ธนาคาร ครองแชมป์สูงสุด, สถาบันไทยพัฒน์ (27 มกราคม, 2558). (English Version)
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, ก้าวสู่ยุค SDGs, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4700 (26 มกราคม, 2558): หน้า 40.
-หน้าต่าง CSR, คลอด G4 ฉบับ How-to, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9618 (22 มกราคม, 2558): หน้า 20.
-ข่าวประชาสัมพันธ์, ไทยพัฒน์เปิดมิติใหม่จัด “ESG Rating”: หนุนลงทุนโปร่งใส ดูแลสังคม-สวล. ประกาศ 100 บจ. มุ่งธุรกิจยั่งยืน, สถาบันไทยพัฒน์ (21 มกราคม, 2558). (English Version)
-หน้าต่าง CSR, ท็อป 10 ประเด็น CSR, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9611 (15 มกราคม, 2558): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, ทิศทาง CSR ในตลาดทุน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9604 (8 มกราคม, 2558): หน้า 20.