Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

วาทกรรมซีเอสอาร์ (ปี 2550)

ปี59     ปี58     ปี57     ปี56     ปี55     ปี54     ปี53     ปี52     ปี51     ปี50     ปี49


ท่านสามารถคลิกที่  เพื่อฟังเรื่องราวและสาระซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ


 ประมวลสภาวการณ์ CSR ในรอบปี 2550 และข้อแนะนำในการทำบุญช่วงปีใหม่

 แนะวิธีเลือกตั้งอย่างมีความรับผิดชอบด้วย "4มี - 3ไม่"

 การใช้ข้อมูลข่าวสารในการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อสังคม

 เทคนิคการตรวจสอบธุรกิจแชร์ลูกโซ่ 4 ข้อและวิธีป้องกันก่อนปราบปราม

 หมอพาณิชย์กับจรรยาแพทย์ ความรับผิดชอบที่ต้องพึ่งตนเอง

 ความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองกับการมีส่วนร่วม

 การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

 เหตุใด จึงควรมีตัวชี้วัดการดำเนินงาน CSR

 "ย้าย-แยก-ยุบ" ไอเดีย CSR กับการบริหารสำนักงานในยุคน้ำมันแพง

 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า กรณีเครื่องเล่นในสวนสนุก และข้อมูลบัตรเครดิต

 Celebrity กับ CSR จะเอา Media Share, Mind Share หรือ Market Share

 8 แนวทางทำดี บันทึกดี และเฉลี่ยส่วนความดีให้แก่สังคม

 CSR ในกระบวนการธุรกิจ พร้อมกรณีการขึ้นทะเบียนสุนัข

 CSR 4 ขั้น และตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับสายการบินต้นทุนต่ำ

 โรงแรม ห้างฯ และโรงภาพยนตร์ - มุมมองความรับผิดชอบต่อพื้นที่สาธารณะ

 CSR กับ 5 ประเด็นหลักทางสังคม (Key Social Issues)

 CSR กับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (ตอน 1)  (ตอน 2)

 การเรียกคืนสินค้า ความรุนแรงในครอบครัว และการลงประชามติ

 ISO จตุคาม การณรงค์คัดแยกขยะ การชำระค่าไฟที่หมดไปกับค่าเดินทาง

 CSR กับความรับผิดชอบต่อแรงงาน กรณีปิดกิจการ

 ความเคลื่อนไหว CSR พร้อมกรณี ถังสังฆทานกับความรับผิดชอบต่อกรรม

 การสื่อสารกับพนักงาน - จุดเริ่มต้นของ CSR ในองค์กร

 CSR จากคู่ค้า - พันธะสัญญาที่เลือกไม่ได้

 ผู้ผลิตรายการกับการจัดเรตติ้งทีวี - บทพิสูจน์ CSR เชิงอาสา

 จะทำ "CSR เพื่อ PR" หรือจะใช้ "PR เพื่อ CSR"

 3 หลัก CSR พร้อมไอเดีย CSR กับบัตรเดบิตและร้านเกมส์

 CSR กับหน้าที่ และกรณีสถานออกกำลังกาย-ธุรกิจจัดสรรวันหยุดพักผ่อน

 แนวการขับเคลื่อน "ขบวน" CSR ในภาคอุตสาหกรรม

 บทสัมภาษณ์ รมช. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กับการส่งเสริม CSR

 สังคมไม่ทอดทิ้งกัน - CSR ว่าด้วยการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เยาวชน

 การให้ข้อเท็จจริงต่อสังคม กรณีการโต้ตอบการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กับแนวทางของ CSR ที่พึงประสงค์

 เส้นขนานระหว่างการตลาดเพื่อสังคมกับการตลาดเพื่อกำไร

 CSR กับแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

 "ความรับผิดชอบต่อตนเอง" กับการใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ

 ภาพนู้ด เงินบริจาค และ CSR

 CG กับมาตรการดูแลป้องกันอุบัติภัยทางรถโดยสารสาธารณะ

 ข้อเสนอแนะ 3 ประการกับความเดือดร้อนจากมลภาวะทางน้ำ

 คัมภีร์ 4 ข้อ - CSR สำหรับเอสเอ็มอี

 ความคืบหน้าเรื่อง SR ในมาตรฐาน ISO 26000

 ห้างสรรพสินค้ากับกิจกรรม CSR

 แปลง "ความเก่ง" ในธุรกิจ ให้เป็น "ความดี" แก่สังคม

 ประมวล 6 ทิศทาง CSR ปี 2550

 CSR กับปัญหามลพิษในนิคมอุตสาหกรรม

 มุมมอง CSR กับข้อพิพาทระหว่างองค์กรธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

 ถอดเสื้อคลุม CSR ให้เห็นตัวตนจริงของธุรกิจ


 

ติดตามรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ ได้ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 8.30-9.00 น.