Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

สื่อประสม (ปี 2552)

ปี49    ปี50    ปี51    ปี52    ปี53    ปี54    ปี55    ปี56    ปี57    ปี58    ปี59    ปี60   


ท่านสามารถคลิกที่  เพื่อฟังเรื่องราวและสาระซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ


  สถานการณ์ CSR ปี 52 และแนวโน้มในปีหน้า

  ข้อคิด CSR ในอุตสาหกรรมบุหรี่

  ปฏิทินหวือหวา • การประชุมโคเปนเฮเก้น • กำเนิดแต้มคาร์บอน

  เมื่อพบว่า การให้ ≠ การได้รับ

  เปิดผลวิจัยข้อมูล CSR ในประเทศไทย กับความสนใจของ OECD

  รู้จัก Social Enterprise - วิสาหกิจเพื่อสังคม

  เข้าใจ CSR อย่างถูกต้อง พร้อมกลยุทธ์การนำไปปฏิบัติ

  แนวทางการจำกัดความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีต่อลูกค้าประเภทพิเศษ

  มาตรการ CSR กับการรับมือโฆษณาแฝงของธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ

  เก็บตกข้อมูลจากเวทีพิจารณามอบรางวัล CSR Award 2009

  รู้จัก CSR-in-product และบทวิพากษ์ CSR ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  แนวปฏิบัติ CSR ของ บ.ข้ามชาติ และข้อระวังในการใช้ CSR สร้างภาพลักษณ์

  CSR กับ ภาวนา 4 และการก่อตัวของ "บริษัทเพื่อสังคม"

  ประเด็นร้อน CSR ของโรงงานอุตสาหกรรม กับกรณีพิพาทที่มาบตาพุด

  บทบาท CSR ของโรงพยาบาล พร้อมกรณีชมรมแพทย์ชนบท

  CSR เชิงรับ-เชิงรุก-เชิงร่วมมือ และมาตรการจูงใจเชิงลบ-เชิงบวก

  5 ข้อแนะนำ CSR แก่ SMEs และกรณีการใช้อุปกรณ์เติมเงินแล้วถูกไฟฟ้าดูด

  รู้จักกับเครือข่าย CSR โคราช ตอน 1   ตอน 2

  การก่อตัวของเครือข่าย CSR ในระดับจังหวัด

  Creative CSR กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในถื่นทุรกันดาร

  CSR เข้มแข็ง ต้องไต่ระดับจากการ "สร้างภาพ" สู่การ "สะท้อนภาพ" ตามจริง

  ประเด็น CSR ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

  รู้จัก CSR-as-business: ธุรกิจที่มีอนาคต

  อานิสงส์ของ CSR ที่ได้รับจากการเอาใจใส่พนักงานและครอบครัว

  กระตุกต่อม CSR-in-process ของกิจการธนาคารที่พึงดำเนินการ

  CSR ในแวดวงผู้ประกอบการไอทีและร้านอินเทอร์เน็ต

  เรื่องควรรู้เกี่ยวกับมาตรการด้านแรงงานและ CSR ของสหภาพยุโรป

  เรื่อง PR กับ CSR และมาตรการ CSR กับการรับมือไข้หวัดใหญ่ 2009

  ยกระดับฝีมือเยาวชนจาก "สนามแข่ง" สู่ "สนามจริง" ด้วยมุมคิด CSR

  มุมมองที่ถูกต้องต่อการทำ CSR ในประเด็นด้านผู้บริโภค

  แนวปฏิบัติ CSR ที่ควรคำนึงถึงของบริษัทยาและเวชภัณฑ์

  เกร็ดการทำ CSR เชิงระบบ และการก่อตัวของ Social Business

  โครงการ CSR Campus ปี 2 พร้อมแนวโน้ม CSR ปี 2552 ครึ่งปีหลัง

  บทบาทของภาครัฐ-เอกชน และแนวปฏิบัติ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม

  การคัดเลือก CSR แนวลึก-แนวกว้าง พร้อมกรณีศึกษาในธุรกิจประกัน-การเงิน

  ข้อพิจารณาในการจัดทำแผนแม่บท CSR

  CSR ของสถาบันการศึกษา กรณีเงินแป๊ะเจี๊ยะ - เงินบริจาค - เงินแรกเข้า

  ผลกระทบต่อวิถีชุมชนจากการทำ CSR - กรณีการสร้างฝายชะลอน้ำ

  ประเด็น CSR ต่อผู้บริโภค กับการรักษายอดขายในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

  3 เกณฑ์หลักที่มักใช้ในการพิจารณาให้รางวัล CSR

  CSR กับแนวการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม

  ส่องข้อมูล CSR ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ "พุทธเศรษฐศาสตร์"

  เปิดผลสำรวจแนวโน้มการดำเนิน CSR ในประเทศไทย

  CSR ในสถานศึกษา - จาก "วิชาการ" สู่ "วิชาชีพ"

  โครงการ CSR Day สำหรับบริษัทจดทะเบียน: ให้ทุกวันการทำงาน เป็นวัน CSR

  Supply Chain CSR - CSR ในฝั่งต้นน้ำ กับแนวคิด Inclusive Business

  ประเด็นห้ามขายเหล้าช่วงเทศกาล มาตรฐาน ISO และ CSR กรณีมาบตาพุด

  เตรียมรับมือการกีดกันทางการค้าด้วยมาตรฐาน CSR

  CSR กับกรณีนมโรงเรียน - อปท. - การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

  การใช้ CSR ฟื้นฟูเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบทางสังคมในภาวะเร่งด่วน

  การเยียวยาปัญหาการว่างงาน ในมุมมองของภาคธุรกิจกับกลไกทาง CSR

  บทบาทของสถาบันการเงินกับการส่งเสริม CSR ขององค์กรธุรกิจ

  ข้อคำนึงการทำ CSR ด้านเทคโนโลยี และกฎระเบียบ EU ที่เกี่ยวข้องกับ CSR