Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

สื่อประสม (ปี 2550)

ปี49    ปี50    ปี51    ปี52    ปี53    ปี54    ปี55    ปี56    ปี57    ปี58    ปี59    ปี60   


ท่านสามารถคลิกที่  เพื่อฟังเรื่องราวและสาระซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ


  ประมวลสภาวการณ์ CSR ในรอบปี 2550 และข้อแนะนำในการทำบุญช่วงปีใหม่

  แนะวิธีเลือกตั้งอย่างมีความรับผิดชอบด้วย "4มี - 3ไม่"

  การใช้ข้อมูลข่าวสารในการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อสังคม

  เทคนิคการตรวจสอบธุรกิจแชร์ลูกโซ่ 4 ข้อและวิธีป้องกันก่อนปราบปราม

  หมอพาณิชย์กับจรรยาแพทย์ ความรับผิดชอบที่ต้องพึ่งตนเอง

  ความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองกับการมีส่วนร่วม

  การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

  เหตุใด จึงควรมีตัวชี้วัดการดำเนินงาน CSR

  "ย้าย-แยก-ยุบ" ไอเดีย CSR กับการบริหารสำนักงานในยุคน้ำมันแพง

  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า กรณีเครื่องเล่นในสวนสนุก และข้อมูลบัตรเครดิต

  Celebrity กับ CSR จะเอา Media Share, Mind Share หรือ Market Share

  8 แนวทางทำดี บันทึกดี และเฉลี่ยส่วนความดีให้แก่สังคม

  CSR ในกระบวนการธุรกิจ พร้อมกรณีการขึ้นทะเบียนสุนัข

  CSR 4 ขั้น และตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับสายการบินต้นทุนต่ำ

  โรงแรม ห้างฯ และโรงภาพยนตร์ - มุมมองความรับผิดชอบต่อพื้นที่สาธารณะ

  CSR กับ 5 ประเด็นหลักทางสังคม (Key Social Issues)

  CSR กับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ตอน 1   ตอน 2

  การเรียกคืนสินค้า ความรุนแรงในครอบครัว และการลงประชามติ

  ISO จตุคาม การณรงค์คัดแยกขยะ การชำระค่าไฟที่หมดไปกับค่าเดินทาง

  CSR กับความรับผิดชอบต่อแรงงาน กรณีปิดกิจการ

  ความเคลื่อนไหว CSR พร้อมกรณี ถังสังฆทานกับความรับผิดชอบต่อกรรม

  การสื่อสารกับพนักงาน - จุดเริ่มต้นของ CSR ในองค์กร

  CSR จากคู่ค้า - พันธะสัญญาที่เลือกไม่ได้

  ผู้ผลิตรายการกับการจัดเรตติ้งทีวี - บทพิสูจน์ CSR เชิงอาสา

  จะทำ "CSR เพื่อ PR" หรือจะใช้ "PR เพื่อ CSR"

  3 หลัก CSR พร้อมไอเดีย CSR กับบัตรเดบิตและร้านเกมส์

  CSR กับหน้าที่ และกรณีสถานออกกำลังกาย-ธุรกิจจัดสรรวันหยุดพักผ่อน

  แนวการขับเคลื่อน "ขบวน" CSR ในภาคอุตสาหกรรม

  บทสัมภาษณ์ รมช. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กับการส่งเสริม CSR

  สังคมไม่ทอดทิ้งกัน - CSR ว่าด้วยการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เยาวชน

  การให้ข้อเท็จจริงต่อสังคม กรณีการโต้ตอบการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กับแนวทางของ CSR ที่พึงประสงค์

  เส้นขนานระหว่างการตลาดเพื่อสังคมกับการตลาดเพื่อกำไร

  CSR กับแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

  "ความรับผิดชอบต่อตนเอง" กับการใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ

  ภาพนู้ด เงินบริจาค และ CSR

  CG กับมาตรการดูแลป้องกันอุบัติภัยทางรถโดยสารสาธารณะ

  ข้อเสนอแนะ 3 ประการกับความเดือดร้อนจากมลภาวะทางน้ำ

  คัมภีร์ 4 ข้อ - CSR สำหรับเอสเอ็มอี

  ความคืบหน้าเรื่อง SR ในมาตรฐาน ISO 26000

  ห้างสรรพสินค้ากับกิจกรรม CSR

  แปลง "ความเก่ง" ในธุรกิจ ให้เป็น "ความดี" แก่สังคม

  ประมวล 6 ทิศทาง CSR ปี 2550

  CSR กับปัญหามลพิษในนิคมอุตสาหกรรม

  มุมมอง CSR กับข้อพิพาทระหว่างองค์กรธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

  ถอดเสื้อคลุม CSR ให้เห็นตัวตนจริงของธุรกิจ