Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR 4 ภูมิภาค


สถาบันไทยพัฒน์ ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อน CSR 4 ภูมิภาค ร่วมกับหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยการจัดเวทีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจขึ้นใน 4 ภูมิภาคเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ รวบรวมเป็นแผนงานด้าน CSR อันจะนำไปสู่การผสานพลังของการพัฒนาสังคมร่วมกันภายใต้เครือข่ายองค์กรธุรกิจท้องถิ่นทั่วไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
-17 จังหวัดภาคเหนือ ปั้นซีเอสอาร์วิถีล้านนา
-ไทยพัฒน์เผยผลซีเอสอาร์ถิ่นแคนแดนอีสาน
-รัฐ-เอกชน ผนึกพลัง จัดเวทีขับเคลื่อน CSR 4 ภูมิภาค


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
หอฯ ภูเก็ต วอนลงทุนคู่ซีเอสอาร์ ชี้สิ่งแวดล้อมน่าห่วง ขอเจ้าภาพร่วมฟื้น
ส่อง ‘ซีเอสอาร์’ ท้องถิ่นล้านนา
CSR ตัวช่วย "พัฒนาสังคม" แก้วิกฤติ ผลสะท้อนจากเวทีร่วมเอกชนคนถิ่นอีสาน
พม.ผนึกเอกชน-หอการค้า-ส.อ.ท.ร่วมขับเคลื่อนซีเอสอาร์ 4 ภาค