Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR @ heart


ในขวบปีที่ผ่านมา ผมได้ทำหน้าที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทางคอลัมน์หน้าต่าง CSR ในวันพฤหัสบดี เป็นจำนวน 39 บทความ แต่หากนับตั้งแต่บทความหน้าต่าง CSR ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ก็รวมแล้ว 115 ชิ้น ผมต้องขอขอบพระคุณผู้อ่านทั้งฉบับกระดาษ และฉบับออนไลน์ (ผ่าน CEO Blogs ที่มีจำนวนคนอ่านราว 2 แสนคน) มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

อันที่จริงเรื่อง CSR ที่ผมนำมาถ่ายทอดนั้น ก็วนเวียนอยู่ใน 3 ส่วนหลัก แต่ละบทความก็เป็นการดึงแง่มุมเฉพาะเรื่อง มาลงรายละเอียดเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น หรือเรียงร้อยให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ หรือเป็นการสะท้อนความคิดจากมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความหลากหลายแม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน

ส่วนแรกนั้น เป็นการพูดถึง CSR 2 จำพวก คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) กับความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่นอกกระบวนการและเกิดขึ้นภายหลัง (CSR-after-process) โดยชี้ให้เห็นความแตกต่างในบทความ CSR ที่แลกไม่ได้ แนวทางการขับเคลื่อนในตอน ตั้งไข่ให้ CSR และการวัดผลสัมฤทธิ์ในบทความ ดูยังไง CSR เวิร์กไม่เวิร์ก

ส่วนที่สอง เป็นการเปรียบเทียบหรือพูดถึงเรื่อง CSR กับเรื่องอื่นๆ หรือในบริบทอื่นๆ เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืนในบทความ CSR กับ SD เหมือนหรือต่างกัน การกำกับดูแลกิจการในตอน CG กับ CSR เหมือนหรือต่างกัน หรือการสื่อสารในตอน สื่อสาร CSR ดีหรือไม่ดี

ส่วนที่สาม เป็นการขยายเนื้อหาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปของรายงานแห่งความยั่งยืน และรายงานด้าน CSR ในหลายตอนด้วยกัน อาทิ รายงาน CSR แบบไม่... เออเร่อ ความยั่งยืนที่ต้องรายงาน รายงานเพื่อความยั่งยืน

ส่วนอื่นๆ เป็นการประมวลความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์สำคัญๆ ที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม อย่างเช่น การประชุม Rio+20 ในบทความ Rio+20 กับอนาคตที่พึงปรารถนา การประชุม Global Ethics Forum ในตอน เวทีจริยธรรมโลกที่เจนีวา การประชุม ISO 26000 ในตอน การประชุมนานาชาติว่าด้วย ISO 26000 และ ยลออฟฟิศ ISO การประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในบทความ CSR ในบ้าน เพื่อคนนอกบ้าน

ขอขอบพระคุณหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยเฉพาะเซคชัน HR&Management ที่เอื้อเฟื้อเนื้อที่ในการเผยแพร่สาระด้าน CSR ให้อย่างต่อเนื่อง และถือโอกาสเชิญชวนท่านผู้อ่านติดตามคอลัมน์หน้าต่าง CSR กันต่อในปี 2556 นี้ (สามารถติดตามบทความย้อนหลังได้ที่ http://bit.ly/CSRwindows)

เนื่องในโอกาสขึ้นศักราชใหม่ ผมขออาราธนาพลานุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัย พระเป็นเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบูชา จงอำนวยพรให้ทุกท่านได้รับแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีโภคทรัพย์อุดมสมบูรณ์ และมีสุขภาพที่ดี ตลอดปี พ.ศ.2556 นี้

บุญกุศลใดที่ผมได้มีโอกาสทำผ่านทางคอลัมน์หน้าต่าง CSR และในที่อื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็ขอให้ท่านได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลนี้อย่างเต็มที่ถ้วนหน้ากันทุกท่านด้วยเทอญ


[หน้าต่าง CSR]