Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข่าวสาร (ปี 2565)

ปีก่อนหน้า    ปี60    ปี61    ปี62    ปี63    ปี64    ปี65    ปี66    ปี67

-Sustainpreneur, 3 ธีม ขับเคลื่อน ESG ประเทศไทย ปี 2566 (2), กรุงเทพธุรกิจ (31 ธันวาคม, 2565).
-ข่าวประชาสัมพันธ์, ไทยพัฒน์ มอบ 121 รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 65, สถาบันไทยพัฒน์ (21 ธันวาคม, 2565).
-ข่าวประชาสัมพันธ์, GEPP x ไทยพัฒน์ ลงนามร่วมมือให้การรับรอง ESG เครดิต จากการจัดการขยะ, สถาบันไทยพัฒน์ (21 ธันวาคม, 2565).
-ข่าวประชาสัมพันธ์, เปิดผลสำรวจ ESG ธุรกิจไทย ปี 65, สถาบันไทยพัฒน์ (20 ธันวาคม, 2565).
-Sustainpreneur, 3 ธีม ขับเคลื่อน ESG ประเทศไทย ปี 2566 (1), กรุงเทพธุรกิจ (17 ธันวาคม, 2565).
-Green Innovation & SD, ส่องความยั่งยืนบริษัทไทย ผ่านดัชนีระดับโลก DJSI 2022, ผู้จัดการรายวัน (ธันวาคม, 2565).
-Sustainpreneur, 10 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับที่มาและตลาดคาร์บอนเครดิต, กรุงเทพธุรกิจ (3 ธันวาคม, 2565).
-Sustainpreneur, COP 27 กับการหารือกลไกตลาดคาร์บอนเครดิต, กรุงเทพธุรกิจ (19 พฤศจิกายน, 2565).
-Sustainpreneur, การส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้ยั่งยืน ด้วยปัจจัย ESG, กรุงเทพธุรกิจ (5 พฤศจิกายน, 2565).
-ข่าวประชาสัมพันธ์, ไทยพัฒน์ เข้าร่วมเป็นสถาบันสนับสนุนหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริม ESG ในธุรกิจประกันภัยไทย, สถาบันไทยพัฒน์ (27 ตุลาคม, 2565). (English Version)
-Sustainpreneur, ไทยติดกลุ่มประเทศที่มีการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนสูงสุด, กรุงเทพธุรกิจ (22 ตุลาคม, 2565).
-Sustainpreneur, การวางตำแหน่ง "ESG" กับ โอกาสทางธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ (8 ตุลาคม, 2565).
-Sustainpreneur, ผลสำรวจความเชื่อมโยงระหว่าง ESG กับ Bottom Line ของกิจการ, กรุงเทพธุรกิจ (24 กันยายน, 2565).
-Sustainpreneur, มาตรฐาน GRI กับความเข้าใจผิดเรื่องความยั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ (10 กันยายน, 2565).
-Sustainpreneur, ECO3 : ธีมเศรษฐกิจยุคใหม่ ใส่ใจโลก, กรุงเทพธุรกิจ (27 สิงหาคม, 2565).
-Sustainpreneur, มรรค 8 CSR : ทางสายกิจการสู่ความยั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ (13 สิงหาคม, 2565).
-Sustainpreneur, ธุรกิจบริการข้อมูล ESG โต สวนกระแสเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ (30 กรกฎาคม, 2565).
-Sustainpreneur, 7 ตัววัดด้านธรรมาภิบาล ที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG, กรุงเทพธุรกิจ (16 กรกฎาคม, 2565).
-Sustainpreneur, ESG เครดิต: หมุดหมายใหม่แห่งความยั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ (2 กรกฎาคม, 2565).
-Sustainpreneur, 7 ตัววัดด้านสังคมที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG, กรุงเทพธุรกิจ (18 มิถุนายน, 2565).
-Sustainpreneur, เปิดโผ... หุ้น "ESG Emerging" ปี 2565, กรุงเทพธุรกิจ (4 มิถุนายน, 2565).
-ข่าวประชาสัมพันธ์, ไทยพัฒน์ เปิดโผหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 65, สถาบันไทยพัฒน์ (30 พฤษภาคม, 2565). (English Version)
-Sustainpreneur, 11 ตัววัดด้านสิ่งแวดล้อมที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG, กรุงเทพธุรกิจ (21 พฤษภาคม, 2565).
-Sustainpreneur, 8 ตัววัดด้านเศรษฐกิจที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG, กรุงเทพธุรกิจ (7 พฤษภาคม, 2565).
-Sustainpreneur, การสื่อสารเรื่องก๊าซเรือนกระจก สำคัญต่อธุรกิจวิถียั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ (23 เมษายน, 2565).
-Sustainpreneur, บอกผู้คนและโลกอย่างไร ว่าองค์กรเรายั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ (9 เมษายน, 2565).
-Sustainpreneur, พิสูจน์ "ความยั่งยืน" ผ่านข้อมูล "ESG", กรุงเทพธุรกิจ (26 มีนาคม, 2565).
-Sustainpreneur, CSR เป็นขององค์กร แล้วความยั่งยืนเป็นของใคร, กรุงเทพธุรกิจ (12 มีนาคม, 2565).
-Sustainpreneur, Social Positive Business : ธุรกิจที่เป็นบวกต่อสังคม, กรุงเทพธุรกิจ (26 กุมภาพันธ์, 2565).
-ข่าวประชาสัมพันธ์, ไทยพัฒน์ แถลงทิศทาง CSR ปี 64 ชูแนวคิด Social Positive ธุรกิจที่สร้างผลบวกต่อสังคม, สถาบันไทยพัฒน์ (24 กุมภาพันธ์, 2565).
-Sustainpreneur, เมตาเวิร์สเพื่อสังคม, กรุงเทพธุรกิจ (12 กุมภาพันธ์, 2565).
-Sustainpreneur, การประเมิน ESG ทำอย่างไร, กรุงเทพธุรกิจ (29 มกราคม, 2565).
-Sustainpreneur, ESG... ย่างก้าวสู่ "ความยั่งยืน" ปี 2565, กรุงเทพธุรกิจ (15 มกราคม, 2565).
-Sustainpreneur, เปิดผลสำรวจ ESG ธุรกิจไทย ปี 64, กรุงเทพธุรกิจ (1 มกราคม, 2565).