Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

โครงการ CSR Campus ปี 2


โครงการ CSR Campus ปี 2 ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องจากโครงการ CSR Campus ปีแรก โดยมุ่งยกระดับความรู้ CSR จากหลักการและแนวปฏิบัติเบื้องต้น สู่การทำ CSR อย่างเป็นระบบ และเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทในธุรกิจ นักศึกษา และผู้ประกอบการสังคม ภายใต้โมเดล “Young CSR”

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค ปี 2 ที่ออกตระเวนเดินสายต่อยอดความรู้ CSR ใน 75 จังหวัดทั่วประเทศต่อจากปีแรก นับจากจังหวัดแรกที่คณะออกเดินทางไปยังนนทบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 และปิดท้ายที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 รวมเวลา 4 เดือนแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจอย่างสมบูรณ์

เพื่อเป็นการสนองความสนใจและการตอบรับอย่างเหนียวแน่นในโครงการ CSR Campus ปี 2 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้กว่า 6,000 คน และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม 117 แห่ง สถาบันไทยพัฒน์ จึงได้จัดทำหนังสือ "บันทึก CSR ประเทศไทย" (ความหนา 536 หน้า) ด้วยการสนับสนุนการพิมพ์โดยดีแทค เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางและเบื้องหลังของ CSR Campus ด้วยมุมมองและบรรยากาศแห่งความประทับใจในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย ข้อมูลการเดินทางและเบื้องหลังของ CSR Campus ทั้ง 75 จังหวัด แนวการพัฒนากิจกรรม CSR ในระดับท้องถิ่นที่ได้จากการะดมความคิด ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการจะค้นหาว่าจังหวัดใดต้องการทำกิจกรรม CSR ในเรื่องอะไร ในพื้นที่ใด สำหรับกลุ่มเป้าหมายใด ในอันที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน CSR ขององค์กร ให้สอดรับกับความต้องการของสังคมท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เก็บบันทึกในหนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นเรื่องหน้าที่พลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่นำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนของกิจการ แนวทางการทำ CSR เชิงระบบ รวมทั้งผลจากเวิร์คช็อปที่ร่วมกันค้นหาแนวทางในการพัฒนา CSR เชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative CSR ในแต่ละจังหวัด

องค์กรธุรกิจที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือ บันทึก CSR ประเทศไทย สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด (CSR Office) โครงการทำดีทุกวัน บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) โทร. 02 202 8000

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ CSR Campus ทุกๆ ท่าน ที่ได้สร้างบันทึก CSR ประเทศไทยฉบับนี้ร่วมกัน รวมทั้งขอขอบคุณบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ตลอดจนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในฐานะผู้สนับสนุนสมทบ ที่ได้ร่วมกันทำให้โครงการ CSR Campus ปีที่สอง สำเร็จลุล่วงอย่างดียิ่ง

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ csrcampus.com

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
-ภาพกิจกรรม CSR Campus 75 จังหวัด ปี 2
-บทสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus 75 จังหวัด ปี 2
-Blog บันทึกเรื่องราว CSR Campus ปี 2
-กำหนดการงานเปิดตัวโครงการ CSR Campus ปี 2
-4 องค์กรผู้นำ CSR เปิดตัว "CSR Campus ปี 2"


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การทำความดี ไม่ต้อง เดี๋ยว
ต่อยอด Campus ปี 2 สู่รูปธรรม CSR โคราช
YOUNG CSR ภาคอีสาน จุดประกายสร้างคุณธรรมคู่กำไร
โมเดลทำซีเอสอาร์เชิงระบบ ติวเข้มหน้าที่พลเมือง
เคลื่อนขบวนซีเอสอาร์แคมปัส ปี 2 เจาะกลุ่ม Young CSR
ข่าวความคืบหน้าโครงการ CSR Campus ในคอลัมน์ CSR in movement #1
เปิดตัว"ซีเอสอาร์แคมปัส ปี 2"
ข่าวความคืบหน้าโครงการ CSR Campus ในคอลัมน์ คุยนอกรอบ #1
4 องค์กร เปิดตัว “CSR Campus ปี 2” ขยายเครือข่าย Young CSR ทั่วไทย
ซีเอสอาร์ แคมปัสปี 2 ปั้น “Young CSR” ทั่วไทย


รวมข้อมูลย้อนหลังโครงการ CSR Campus:   ปี 1   ปี 2   ปี 3