Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

โครงการ CSR Campus ปี 1


โครงการ CSR Campus ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ

นับจากวันแรกของการเดินทางเปิดห้องเรียนสัญจร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดแรก และจนกระทั่งเดินทางมาถึงจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่ 75 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 เป็นเวลารวม 5 เดือนเต็ม ภารกิจการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค ใน 75 จังหวัด หรือ CSR Campus ที่มีผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักวิชาการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันทั้งสิ้นราว 4,000 คน จากทั่วประเทศ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นโดยบริบูรณ์
เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม CSR ทั้ง 4 ภาค สถาบันไทยพัฒน์ พร้อมทั้ง แคท ดีแทค และโตโยต้า จึงได้จัดทำหนังสือ "CSR 4 ภูมิภาค" ซึ่งสังเคราะห์จากผลการระดมสมองที่ตกผลึกเป็นแนวทาง CSR โมเดลภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 75 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ยังไม่เคยมีการรวบรวมมาก่อน เพื่อเผยแพร่ให้องค์กรธุรกิจที่สนใจได้ใช้ประโยชน์สำหรับการวางกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ และช่วยให้สามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมตลอดจนบริบทของสังคมท้องถิ่นที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ขององค์กรธุรกิจด้วย

องค์กรธุรกิจที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือ CSR 4 ภาค บทสรุปแห่งการเดินทางของโครงการ CSR Campus 75 จังหวัด สามารถติดต่อขอรับได้ที่ บมจ.กสท โทรคมนาคม ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โทร. 02 104 3508 หรือ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) สำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด (CSR Office) โทร. 02 202 8000 และ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย สำนักงานวางแผนส่งเสริมสังคม โทร. 02 386 1393-5

ติดตามรายละเอียดได้ที่ csrcampus.com

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
-ภาพกิจกรรม CSR Campus 75 จังหวัด
-บทสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus 75 จังหวัด
-รายงาน CSR ประเทศไทย
-จับประเด็นซีเอสอาร์ 3 ภูมิภาค (อีสาน-เหนือ-ใต้)
-เปิดโมเดล CSR ชาวใต้ เน้นสังคม ‘สะอาด-น่าอยู่’
-ผลสำรวจซีเอสอาร์เหนือ เลือก ‘ธรรมชาติ-ศิลปวัฒนธรรม’ เป็นโมเดลล้านนา
-คลี่ซีเอสอาร์สังคมอีสาน ผ่านโมเดล CSR Campus
-เปิดโมเดลนำร่อง CSR Campus 7 จังหวัดอีสาน
-4 พันธมิตร เปิดมิติใหม่ "CSR Campus"


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ซีเอสอาร์ในดวงใจองค์กร 4 ภาค
เปิดมิติสร้าง CSR 4 ภาค เชิงอนุรักษ์-นิเวศ-ท่องเที่ยว
Momentum still good despite poor economy
เปิดพิมพ์เขียว CSR ฉบับประเทศไทย
รายงาน CSR ประเทศไทย
ข่าวความคืบหน้าโครงการ CSR Campus ในคอลัมน์ CSR in movement #3
เปิดผลสำรวจ CSR ไทย โตสวนกระแสเศรษฐกิจ
ประเดิม "CSR KORAT" งาน "เดิ่นฅนเดิน เต๊อะเตินโคราช"
ระดมสมองครบทุกภาคแล้ว ได้แนวทางพัฒนา CSR
เจาะข้อมูล CSR ลุ่มเจ้าพระยา
ซีเอสอาร์ แคมปัส 'ปั้นโมเดล CSR ฉบับเมืองไทย'
ล่องใต้ ดู CSR อันดามัน
ข่าวความคืบหน้าโครงการ CSR Campus ในคอลัมน์ CSR in movement #2
CSR ถิ่นล้านนา
หอฯ ภูเก็ต วอนลงทุนคู่ซีเอสอาร์ ชี้สิ่งแวดล้อมน่าห่วง ขอเจ้าภาพร่วมฟื้น
CSR Campus บทพิสูจน์ "ทวินแอ็กชั่น"
ส่อง ‘ซีเอสอาร์’ ท้องถิ่นล้านนา
17 จังหวัดภาคเหนือ ชู CSR วิถีล้านนา
สถาบันไทยพัฒน์ เติมเต็ม CSR ส่วนกลาง/ภูมิภาค
ผลสำรวจซีเอสอาร์ภาคเหนือ เลือก ‘ธรรมชาติ-ศิลปวัฒนธรรม’
สร้างพลังความดี ดึงซีเอสอาร์ตัวช่วยลดวิกฤติสังคม
ดีแทคควงพันธมิตรปั้นซีเอสอาร์วิถีล้านนา
CSR ในสังคมอีสาน
โมเดล CSR Campus คลี่ปมสังคมอีสาน
จุดประกาย CSR ภาคอีสาน พัฒนาชุมชน-สังคมกู้วิกฤต
CSR ตัวช่วย "พัฒนาสังคม" แก้วิกฤติ ผลสะท้อนจากเวทีร่วมเอกชนคนถิ่นอีสาน
โรดโชว์ CSR Campus ปลุกกระแส ความรับผิดชอบธุรกิจภาคอีสาน
ข่าวความคืบหน้าโครงการ CSR Campus ในคอลัมน์ CSR in movement #1
ซีเอสอาร์แคมปัส ผนึกธุรกิจ-ประชาคมอีสาน : แตกยอด 'ดอกคูน โมเดล'
นำร่อง 'ซีเอสอาร์ แคมปัส' คึกคัก
ซีเอสอาร์แคมปัส 5 จังหวัดคึกคัก เปิดห้องเรียนดึงธุรกิจอีสานร่วม
CSR Campus ปลุกธุรกิจเพื่อสังคมทั่วไทย
CSR Campus มิติใหม่ กระจาย "ความดี" สู่ภูมิภาค
4 พันธมิตรเปิดมิติใหม่ซีเอสอาร์ ปลุกธุรกิจเสริมความรู้สู่สังคม
4 พันธมิตรผุด“ซีเอสอาร์ แคมปัส”


รวมข้อมูลย้อนหลังโครงการ CSR Campus:   ปี 1   ปี 2   ปี 3