Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2553)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

สถาบันไทยพัฒน์ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (เอ็นบีซี) และบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) จัดงานเปิดตัวองค์กรต้นแบบกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว (Green Ocean Strategy) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์) ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงแนวคิดของกระทรวงอุตสาหกรรมในการสนับสนุน Green Concept และ Green Industry พร้อมการเสวนา “การกำกับดูแลองค์กรด้วยธรรมาภิบาลสีเขียว (Green Governance)” กับผู้บริหารเอสซีจี บางจากปิโตรเลียม และพฤกษาเรียลเอสเตท ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ซี ชั้น 1 โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) (ข่าวประชาสัมพันธ์) (ภาพข่าว)
สถาบันไทยพัฒน์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ร่วมกับ ดีแทค และ บางจากปิโตรเลียม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ CSR DAY Phase 3 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก หลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบริษัทที่ได้จัดกิจกรรม CSR DAY ในสถานประกอบการแล้วกว่า 200 บริษัท รวมยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนถึง 8,000 คน (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "CSR ในบริบทสังคมไทย" ภายใต้วิชาการบริหารงานสวัสดิการสังคมเชิงกลยุทธ์ โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สถาบันไทยพัฒน์ และ ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง CSR Profile เพื่อเป็นจุดขายใหม่ของธุรกิจ” เรียนรู้วิธีการและเทคนิคในการจัดทำข้อมูล CSR เพื่อสร้างจุดขายและต่อยอดทางธุรกิจ ณ ห้องฟังก์ชันรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ และ ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนา “กลยุทธ์ CSR เข้มแข็ง-ธุรกิจมีกำไร” ฟังปาฐกถาจาก ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อ "การส่งเสริมผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีความแข็งแรงอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ด้วย CSR" และการบรรยายพิเศษ “ปฎิรูปบริบทธุรกิจ SMEs ด้วยสมการ Product + Process + Profile = Profit” และ “CSR เพื่อการเพิ่มยอดขาย ลดรายจ่าย และขยายตลาด” โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ
2563 เปลี่ยนประเทศไทย: เส้นทางอุตสาหกรรมไทย
ชุดเส้นทางอุตสาหกรรมไทย: ทำความเข้าใจเจตนารมณ์ของ CSR ร่วมเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อเส้นทางใหม่กับอุตสาหกรรมไทย ที่ไม่ได้มุ่งหวังแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดีย­ว ในรายการ 2563 เปลี่ยนประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย   ตอน 1   ตอน 2   ตอน 3
โดยแขกรับเชิญ 4 ท่าน วิเชฐ ตันติวานิช สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ, ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผอ.สถาบันไทยพัฒน์, ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประสิทธิ์ชัย หนูนวล กลุ่มศักษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จ.นครศรีธรรมราช
สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) แนะนำการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน หรือ Sustainability Report อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย โดยวิทยากรจาก GRI (Mr. Enrique Torres) ณ ห้องโลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรในงานประชุมระดับชาติ Thailand Sustainable Development Symposium ในหัวข้อ " Doing Well by Doing Good" เพื่อนำเสนอแนวคิดและต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดย เอสซีจี ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถ.เพลินจิต กรุงเทพฯ (รายละเอียด) (ข่าวสรุป)
สถาบันไทยพัฒน์ และ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) ประกาศความร่วมมือเปิดกลยุทธ์ Green Ocean เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ธุรกิจได้ใช้เป็นกลยุทธ์ภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืนทางคุณค่า (Sustaining Value) ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดย NBC ในฐานะ Green Ocean Strategic Partner จะร่วมสื่อสารกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียวสู่สาธารณะ เพื่อร่วมสร้างสังคมและธุรกิจไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ และศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดการประชุมสัมมนากลุ่ม Dealing with Moral for Competitiveness: Ethical and Moral Guideline for Thailand Workshop และนำเสนอผลการสัมมนาในโครงการกิจกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Thailand Competitiveness Conference 2010) ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางการบริหาร CSR ขององค์กร" ให้แก่ผู้ขอรับบริการจากกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการสัมมนาเรื่อง "บริหารประสิทธิภาพทีมงาน บริหาร CSR" ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ
เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในฝันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1-3 (โรงเรียนดี ประจำอำเภอ) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
เป็นวิทยากรอบรม "วิธีการเขียนโครงการ CSR" ให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อชิงทุนการศึกษาของมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ (เอกสารประกอบการอบรม)
สถาบันไทยพัฒน์ และศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ Dealing with Moral for Competitiveness: Ethical and Moral Guideline for Thailand ครั้งที่ 2 ณ ห้องอมร โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม" ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Social Security ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันไทยพัฒน์ และศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ Dealing with Moral Competitiveness: Ethical and Moral Guideline for Thailand ครั้งที่ 1 ณ ห้องอมร โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เข้าร่วมประชุม 10th OECD Corporate Responsibility Roundtable on "Launching an Update of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises" เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับบรรษัทข้ามชาติใน 3 หัวข้อหลัก: Suply Chains, Human Rights และ Environment/Climate Changes ณ ศูนย์ประชุม OECD กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (รายละเอียด) (กำหนดการ)

 เลาะรั้วการประชุมโต๊ะกลม OECD Corporate Responsibility ณ กรุงปารีส
 ความเคลื่อนไหว CSR in Supply Chain จากที่ประชุม OECD
 ประเด็น Human Rights และ Climate Changes ในการประชุม OECD

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม และ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงานแถลงข่าวโครงการ “CSR Campus ปี 3” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” 76 โรงเรียน 76 จังหวัด ณ ห้อง ทีเค. คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ (รายละเอียด) (กำหนดการ)
ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "การพัฒนา CSR เชิงกลยุทธ์" (Strategic CSR Development) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association - TMA) ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมระดมความคิด “Corporate Engagement in (New Normal) Society” เพื่อการขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืน ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการ CSR DAY for DIRECTORS ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เจาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท หวังเป็นแกนสานเครือข่าย CSR Directors ของบริษัท (รายละเอียด) (กำหนดการ)
เป็นวิทยากรการอบรมในหัวข้อ "CSR ของการกีฬาแห่งประเทศไทย" จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แควร์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "เจาะลึก CSR แนวทางสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน" ในโครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง CSR : ธรรมาภิบาลของธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-ISO26000)" จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาองค์กรด้วย CSR" ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ณ ภัตตาคารชมทะเลง้วนเฮง บางปู จ.สมุทรปราการ
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "CSR ในบริบทสังคมไทย" ภายใต้วิชากลยุทธ์การบริหารงานสวัสดิการสังคม ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (ภาคพิเศษ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง สค. 103 ชั้น 1 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ "บทบาทของสมาคม มูลนิธิ กับ CSR และการดำเนินงานในการสนับสนุนด้านวัฒนธรรม" ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายสมาคมมูลนิธิที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้สังคม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
กลุ่มเครือข่ายเพื่อสังคมโคราช (CSR Korat) โดยการสนับสนุนหลักจาก จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บมจ.ปตท. และการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงานฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนภายใต้ชื่องาน ”Kollywood…ฟื้นถิ่น ศิลป์โคราช ” ชมการแสดงและร่วมทำเวิร์คช็อปกับคณะครูช่าง ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน และ อ.สมเถา สุจริตกุล ณ บริเวณชุมชนลิเก ย่านซอยสวายเรียง ถ.มุขมนตรี อ.เมือง จ.นครราชสีมา (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "CSR ทำด้วยใจหรือสร้างภาพ?" ในงานเสวนา "การทำ CSR เป็นคุณธรรมที่มีต่อสังคม จริงหรือ" จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ รุ่นที่ 25 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แนวทางการพัฒนาความเข้าใจ CSR กับโรงเรียน" สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การกำหนดทิศทาง CSR" ในการสัมมนา "โครงการ CSR แบบยั่งยืนของการบินไทย" ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร 2 ชั้น 3 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวปฏิบัติ CSR ในการดำเนินธุรกิจ" และ "มาตรการ CSR: ความจำเป็นหรือความสมัครใจ" ในการสัมมนาเรื่อง "แนวคิด CSR ของธุรกิจไทยกับมาตรฐาน ISO 26000: วิกฤตหรือโอกาส" จัดโดยสำนักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดแถลง “ทิศทางและแนวโน้ม CSR ปี 53” เพื่อสรุปและเผยแพร่บทวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของ CSR ประจำปี 53 พร้อมรับฟังทิศทางการขับเคลื่อนงาน CSR ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปี 53 และแนวทางการปรับจุดยืน CSR ขององค์กร "Repositioning your CSR" ณ หอประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวปฏิบัติ CSR ในการดำเนินธุรกิจ" และ "มาตรการ CSR: ความจำเป็นหรือความสมัครใจ" ในการสัมมนาเรื่อง "แนวคิด CSR ของธุรกิจไทยกับมาตรฐาน ISO 26000: วิกฤตหรือโอกาส" จัดโดยสำนักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี
เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นเรื่อง "แก่นความรู้เรื่อง CSR จุดกำเนิด พัฒนาการ การนำมาใช้ในประเทศไทย ผลที่เกิดขึ้น ปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริม CSR ในโลกและประเทศไทย และโอกาสในการเชื่อมโยงงาน CSR กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ในวิชาธุรกิจเพื่อชุมชนและสังคม หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี